(zespół) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 n.n.

szuwar rogożowy
Glycerietum fluitantis Wilzek 1935

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

Mimulus guttatus (kroplik żółty)[regionalnie]
Glyceria fluitans (manna jadalna)[optimum]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)

Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
Scrophularia umbrosa (trędownik skrzydlaty)
Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
Glyceria fluitans (manna jadalna)
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
liczne ChAss.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernemontana)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Glyceria maxima (manna mielec)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Sparganio-Glycerietum_fluitantis.htm"> Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>