(zespół) Ass.Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937

zespół sitowca nadmorskiego
Scirpetum maritimi

22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum maritimi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

także wiele ChAss.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Eleocharitetum palustris, Ass.Equisetetum fluviatilis, Ass.Phragmitetum australis, Ass.Typhetum latifoliae, Ass.Acoretum calami, Ass.Oenantho-Rorippetum, Ass.Glycerietum maximae, Ass.Scirpetum maritimi
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Oenantho-Rorippetum, Ass.Glycerietum maximae, Ass.Scirpetum maritimi