(zespół) Ass.Scirpetum maritimi (Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937

zespół sitowca nadmorskiego
Scirpetum maritimi
22.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Scirpetum maritimi
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scirpetum maritimi

Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum maritimi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Phragmition (szuwary właściwe)

Rorippa amphibia (rzepicha ziemnowodna)
Oenanthe aquatica (kropidło wodne)
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Bolboschoenus maritimus agg. (sitowiec nadmorski (agg.))
Schoenoplectus lacustris (oczeret jeziorny)
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
także wiele ChAss.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernemontana)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Glyceria maxima (manna mielec)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Eleocharitetum palustris, Ass.Equisetetum fluviatilis, Ass.Phragmitetum australis, Ass.Typhetum latifoliae, Ass.Acoretum calami, Ass.Oenantho-Rorippetum, Ass.Glycerietum maximae, Ass.Scirpetum maritimi
Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa)
Lysimachia vulgaris (tojeść pospolita)
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
Galium palustre (przytulia błotna)
Myosotis palustris (niezapominajka błotna)
Lycopus europaeus (karbieniec pospolity)
Agrostis canina (mietlica psia)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Oenantho-Rorippetum, Ass.Glycerietum maximae, Ass.Scirpetum maritimi
Phalaris arundinacea (mozga trzcinowata)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Scirpetum_maritimi.htm"> Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>