(związek) All.Salicornion ramosissimae R.Tx. 1974

odpowiada siedlisku „śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (1310)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicornion ramosissimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicornion ramosissimae

Salicornia brachystachya
« soliród zielny (Salicornia europaea) s.str.  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicornion ramosissimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thero-Salicornietea (silnie halofilne zbiorowiska solirodu)

Salicornia europaea (soliród zielny)[coll.]
Suaeda maritima (sodówka nadmorska)[ssp.]
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicornion ramosissimae

  Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae
  
  Ass.Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae
  
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Salicornion_ramosissimae.htm"> Salicornion ramosissimae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>