Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10037 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3354 gatunków • podano 9651 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 264 artykułów • 68212 fotografii