Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10272 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3692 gatunków • podano 10980 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 282 artykułów • 69852 fotografii