Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 9420 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 2638 gatunków • podano 7535 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 257 artykułów • 66381 fotografii