Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 11466 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4662 gatunków • podano 14012 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 362 artykułów • 82065 fotografii