Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10875 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 4181 gatunków • podano 13119 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 323 artykułów • 73169 fotografii