Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10269 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3689 gatunków • podano 10945 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 281 artykułów • 69785 fotografii