Flora Polski · atlas-roslin.pl

Rośliny naczyniowe dziko rosnące, uprawne, ozdobne gruntowe, mszaki.
Plants of Poland • 10521 taksonów powyżej odmiany uprawnej • uprawa 3727 gatunków • podano 11107 odmian ozdobnych i użytkowych • 797 syntaksonów • 283 artykułów • 69886 fotografii