Historia projektu

30 stycznia 2019

Ostatni brakujący klucz do flory Polski, rodzaj przywrotnik (Alchemilla). Z innych (nie niezbędnych) kluczy dodany klucz do rodziny zawciągowate (Plumbaginaceae). Uzupełnienie miodunka (Pulmonaria) o szerszy klucz tradycyjny (była tylko tabela porównująca częste gatunki). To kończy pierwszy etap prac nad atlas-roslin.pl

Dodany został skorowidz słownika botanicznego. Gruntowny przegląd słownika (wykonane 1/4 - dokończenie w kolejnych aktualizacjach) i uzupełnienie oprogramowania odpowiadającego za wewnętrzne linki do jego haseł - dla przejrzanych haseł jest teraz tak jak powinno - czyli linki z tekstu prowadzą wprost do odpowiedniego akapitu z hasłem słownika. Dodanie lub uzupełnienie kilkunastu haseł. W szczególności znacznej modyfikacji podległa strona kwiatostany wierzchotkowe.

Pierwsze czynności drugiego etapu prac nad atlas-roslin.pl tj. głównie uzupełnianie opisów diagnostycznych na stronach gatunków (żeby dla potwierdzenia, w określonych sytuacjach, nie trzeba było szperać w kluczu, tylko wszystko o danym gatunku było pod ręką, na jednej stronie) i przy okazji przegląd redakcyjny tych stron. Stan zaawansowania oceniam na 20-30%. Czas pracy jeszcze trudno oszacować, ale rzędu 2-3 lat.

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: przytulia szerokolistna (Galium rubioides), loczyga pośrednia (Lapsana intermedia), strzęplica polska (Koeleria grandis), wyczyniec pęcherzykowaty (Alopecurus arundinaceus), Macrosciadium alatum, tobołki czosnkowe (Thlaspi alliaceum), proso nadrzeczne (Panicum barbipulvinatum), grążel drobny (Nuphar pumila), rzepicha węgierska (Rorippa ×hungarica), Rubus ambrosius
i uzupełnienie fotografii: krwawnica rózgowata (Lythrum virgatum).

Nowe taksony lub uzupełnienia fotografii Ewy Szcześniak i Edyty Goli; dziękuję Jerzemu Krukowi za zebranie tych zdjęć: paprotka przejściowa (Polypodium interjectum), paprotka zwyczajna (s.str.) (Polypodium vulgare s.str.), Polypodium ×mantoniae, zanokcica niemiecka (Asplenium ×alternifolium).

Różne okoliczności sprawiły, że wydłużyła się kolejka zdjęć do publikacji. Będą dodane w kolejnej aktualizacji atlasu.

dawniejsza historia projektu

2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 ·