antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Allium rotundum L.

czosnek kulisty
Allium scorodoprasum L. var. rotundum (L.) Stearn.
na stronie — występowanie · znaleziska
Allium rotundum (czosnek kulisty)

17.06.2008, Góry Pińczowskie; copyright © by Błażej Gierczyk

Allium rotundum (czosnek kulisty)

22.06.2008, Niecka Nidziańska; copyright © by Jerzy Kruk

Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)

grupa roślin

Allium rotundum (czosnek kulisty)

kwiatostan

Allium rotundum (czosnek kulisty)

zbliżenie kwiatostanu

Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)
Allium rotundum (czosnek kulisty)

cebula otoczona purpurawoczarniawymi cebulkami potomnymi

Allium rotundum (czosnek kulisty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Zawlekany na miejsca ruderalne i pola na Lubelszczyźnie.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: ponto-hirkański [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20070701.1.bg - Allium rotundum (czosnek kulisty); Mieszków k/Jarocina

7f · 20070701.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Mieszków k/Jarocina/

znalezisko 00010000.AlRo.kbb - Allium rotundum (czosnek kulisty)

4f · 00010000.AlRo.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz

znalezisko 20080622.6.jkr - Allium rotundum (czosnek kulisty); Niecka Nidziańska

6f · 20080622.6.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Niecka Nidziańska/