fot. bg-2008-1-Allium_rotundum4 (474×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Allium rotundum (czosnek kulisty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.06.2008, Góry Pińczowskie
copyright © by Błażej Gierczyk