fot. bg-2008-1-Allium_rotundum2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Allium rotundum (czosnek kulisty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.06.2008, Góry Pińczowskie · copyright © by Błażej Gierczyk