takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Arctium nemorosum LEJ.

łopian gajowy
Arctium nemorosum Lej. et Courtois
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
23.07.2019, Nadleśnictwo Mrągowo, Leśnictwo Bredynki, 2,3 km na S od m. Oterki w gm Kolno; copyright © by Andrzej Ryś XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
XL
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)
Arctium nemorosum (łopian gajowy)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Zręby, wiatrołomy, skraje lasów liściastych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190723.1.arys - Arctium nemorosum (łopian gajowy); Nadleśnictwo Mrągowo, Leśnictwo Bredynki, 2,3 km na S od m. Oterki w gm Kolno
190723-1
leg. Andrzej Ryś
/Nadleśnictwo Mrągowo, Leśnictwo Bredynki, 2,3 km na S od m. Oterki w gm Kolno/ #8