takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Arctium nemorosum LEJ.

łopian gajowy
Arctium nemorosum Lej. et Courtois
na stronie — występowanie