rok 2007

30.12.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Stanisława Kucharzyka: starzec długolistny (Senecio papposus), goździk kosmaty (Dianthus armeria), narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus), ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii), lepnik zwyczajny (Lappula squarrosa), lepczyca rozesłana (Asperugo procumbens), czeremcha skalna (Padus petraea), wietlica alpejska (Athyrium distentifolium), głodek murowy (Draba muralis), dąbrówka żółtokwiatowa (Ajuga chamaepitys), suchotraw twardy (Sclerochloa dura), śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), turzyca brzegowa (Carex riparia)
i uzupełnienia fotografii

(updates): dzwonek piłkowany (Campanula serrata), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea),

space

* Dziękuję Piotrowi Dańda i Annie Nowak-Dańda za skorygowanie ilustracji na stronie mokrzyca Kitaibela (Minuartia kitaibelii).

02.12.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: pluskwica europejska (Cimicifuga europaea), dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia), dziewanna Chaixa austriacka (Verbascum chaixii ssp. austriacum), tojad dzióbaty typowy (Aconitum variegatum ssp. variegatum), tojad sudecki typowy (Aconitum plicatum ssp. plicatum var. plicatum), tojad sudecki gruczołowy (Aconitum plicatum ssp. sudeticum), Aconitum xberdaui nssp. walasii,
i uzupełnienia fotografii

(updates): ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys), rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), lulek czarny (Hyoscyamus niger), ciemiężyca czarna (Veratrum nigrum), oleśnik górski (Libanotis pyrenaica), fiołek żółty sudecki (Viola lutea ssp. sudetica), tojad sudecki Kluzjusza (Aconitum plicatum ssp. plicatum var. clusianum), mikołajek płaskolistny (Eryngium planum), pszeniec leśny (Melampyrum sylvaticum), aster gawędka (Aster amellus), starzec wielkolistny (Senecio macrophyllus), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia),

25.11.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: szalej jadowity (Cicuta virosa), gorysz siny (Peucedanum cervaria), ostrożeń siwy (Cirsium canum), trędownik skrzydlaty (Scrophularia umbrosa), piaskowiec orzęsiony (Arenaria tenella), rogownica trójszyjkowa (Cerastium cerastoides), rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa), sierpnica pospolita (Falcaria vulgaris), gęsiówka alpejska (Arabis alpina),

space

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: zaraza goryczelowa (Orobanche picridis), przytulia leśna (Galium sylvaticum)
i uzupełnienia fotografii

(updates): zaraza wielka (Orobanche elatior), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans), gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), czosnek kulisty (Allium rotundum), czosnek winnicowy (Allium vineale), przęstka pospolita (Hippuris vulgaris), rozchodnik sześciorzędowy (Sedum boloniense), czyścica drobnokwiatowa (Acinos arvensis), głowienka pospolita (Prunella vulgaris), bodziszek drobny (Geranium pusillum), bodziszek gołębi (Geranium columbinum), malina kamionka (Rubus saxatilis), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum), oman wierzbolistny (Inula salicina),

09.11.2007

* Duża zmiana - dodano dla niemal 2000 gatunków w atlasie dane o wymaganiach siedliskowych na podstawie tzw. ekologicznych liczb wskażnikowych Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]. Dane te, o ile dostępne dla danego gatunku, to są podane w sekcji "Występowanie i ekologia" na stronie opisu gatunku.

space

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Michała Smoczyka: potocznik wąskolistny (Berula erecta), seradela drobna (Ornithopus perpusillus), sośnica japońska (Sciadopitys verticillata),
i uzupełnienia fotografii

(updates): piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatellina), wyka wąskolistna (Vicia angustifolia), starzec wiosenny (Senecio vernalis), świerząbek gajowy (Chaerophyllum temulum), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), bniec biały (Melandrium album), grab pospolity (Carpinus betulus), rdestówka Auberta (Fallopia aubertii), rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica), przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos), koniczyna polna (Trifolium arvense), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), bodziszek czerwony (Geranium sanguineum), łopian większy (Arctium lappa), barwinek pospolity (Vinca minor), zachylnik błotny (Thelypteris palustris), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), turzyca palczasta (Carex digitata), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens),

* Na stronach skorowidzy alfabetycznych zmiana formy i umieszczenia "listew liter" do szybkiego przemieszczania się po skorowidzu, na bardziej ergonomiczne.

29.10.2007

* Nowe taksony

(new taxons) z fotografiami Anny Nowak-Dańda: czyściec kosmaty (Stachys germanica), mlecz błotny (Sonchus palustris), szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus), traganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis), poziomka wysoka (Fragaria moschata), dziurawiec wytworny (Hypericum elegans), zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii), zaraza wielka (Orobanche elatior), zaraza alzacka (Orobanche alsatica), dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria), zagorzałek nadbrzeżny (Odontites litoralis), lepnica wąskopłatowa (Silene otites), ożanka pierzastosieczna (Teucrium botrys), dzwonek boloński (Campanula bononiensis), zaślaz pospolity (Abutilon theophrasti), przetacznik alpejski (Veronica alpina), przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica), przetacznik górski (Veronica montana), warzuszka skalna (Kernera saxatilis), oleśnik górski (Libanotis pyrenaica), stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum), gorysz alzacki (Peucedanum alsaticum), żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum), starodub łąkowy (Ostericum palustre), skalnica naradkowata (Saxifraga androsacea), skalnica karpacka (Saxifraga carpathica), przewiercień jaskrowaty (Bupleurum ranunculoides), widlicz alpejski (Diphasiastrum alpinum),
i uzupełnienia fotografii

(updates): przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), kokorycz wątła (Corydalis intermedia), goździk lśniący (Dianthus nitidus),

space

space

space

space

space

17.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Antoniego Mielnikowa: marchwica pospolita (Mutellina purpurea), poziomka twardawa (Fragaria viridis), pieprzyca polna (Lepidium campestre), rukiewnik wschodni (Bunias orientalis), borówka halna (Vaccinium gaultherioides), brzoza cukrowa (Betula lenta), okrzyn jeleni (Laserpitium archangelica)
i uzupełnienia fotografii (updates): pępawa błotna (Crepis paludosa), komonica błotna (Lotus uliginosus), oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), czworolist pospolity (Paris quadrifolia), szczodrzeniec główkowaty (Chamaecytisus supinus), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), perz właściwy (Elymus repens), dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis), wierzba śląska (Salix silesiaca), turzyca lisia (Carex vulpina), rozchodnik wielki (Sedum maximum), zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), wilczomlecz pstry (Euphorbia epithymoides), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), knieć błotna górska (Caltha laeta), rozchodnik alpejski (Sedum alpestre).

space

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Kamili i Bogusława Binkiewiczów: tojad mołdawski (Aconitum moldavicum), czosnek kulisty (Allium rotundum), pięciornik siedmiolistkowy (Potentilla heptaphylla), przetacznik ząbkowany (Veronica austriaca), gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica), dymnica drobnokwiatowa (Fumaria vaillantii), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea), czyściec roczny (Stachys annua), rezeda mała (Reseda phyteuma), wilczomlecz kątowy (Euphorbia angulata), ortanta żółta (Orthanta lutea)
i uzupełnienia fotografii (updates): ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum), oman wąskolistny (Inula ensifolia), zapłonka brunatna (Nonea pulla), warzucha polska (Cochlearia polonica), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), kosaciec bezlistny (Iris aphylla), storczyk kukawka (Orchis militaris), żłobik koralowaty (Corallorhiza trifida), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), groszek pannoński (Lathyrus pannonicus), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), dziewanna fioletowa (Verbascum phoeniceum), ostnica Jana (Stipa joannis), storczyk purpurowy (Orchis purpurea), centuria pospolita (Centaurium erythraea), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora), września pobrzeżna (Myricaria germanica), goryczka kropkowana (Gentiana punctata), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea), len złocisty (Linum flavum), koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum), ozorka zielona (Coeloglossum viride), turzyca sina (Carex flacca), storczyk blady (Orchis pallens), wilczomlecz lancetowaty (Euphorbia esula),

space

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Anny Kryścińskiej: skalnica trójpalczasta (Saxifraga tridactylites), turzyca prosowa (Carex paniculata),
i uzupełnienia fotografii (updates): gnidosz okółkowy (Pedicularis verticillata), starzec kędzierzawy (Senecio rivularis), starzec wąskolistny (Senecio erucifolius), fiołek Rivina (Viola riviniana), krzyżownica czubata (Polygala comosa), ostrożeń błotny (Cirsium palustre), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), miłosna górska (Adenostyles alliariae), wierzba żyłkowana (Salix reticulata), lepnica rozdęta (Silene vulgaris), storczyca kulista (Traunsteinera globosa), mak lekarski (Papaver somniferum),

space

* Nowy gatunek (new taxon) z fotografiami Marka Pogorzelca: czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa).

* Nowy gatunek (new taxon) z fotografiami Jana Kucharzyka: storczyk błotny (Orchis palustris) (zastąpione fotografie populacji ze Szwajcarii należącej do innego podgatunku),

space

space

space

space

02.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Przemysława Baranieckiego: arnika górska (Arnica montana), konopie siewne (Cannabis sativa)
i uzupełnienia fotografii (updates): goździk piaskowy (Dianthus arenarius), len złocisty (Linum flavum), osoka aloesowata (Stratiotes aloides), dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia), aster gawędka (Aster amellus), storczyk blady (Orchis pallens), kukułka bzowa (Dactylorhiza sambucina),

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Krzysztofa Ciesielskiego: arnika górska (Arnica montana), pływacz zachodni (Utricularia australis)
i uzupełnienia fotografii (updates): czworolist pospolity (Paris quadrifolia), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), zimowit jesienny (Colchicum autumnale), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), podkolan biały (Platanthera bifolia), kukułka plamista typowa (Dactylorhiza maculata ssp. maculata), kruszczyk siny (Epipactis purpurata),

01.03.2007

* Nowe taksony (new taxons) z fotografiami Błażeja Gierczyka: mlecznik nadmorski (Glaux maritima), kokorycz drobna (Corydalis pumila), zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii), przytulia fałszywa (Galium spurium), przywrotnik kosmaty (Alchemilla glaucescens), przywrotnik pasterski (Alchemilla monticola), róża rolna odm. Schulza (Rosa agrestis var. schulzei), róża kutnerowata (Rosa tomentosa), róża zapoznana (Rosa sherardii), róża eliptyczna (Rosa inodora), róża dzika forma bezcierniowa (Rosa canina f. inermis), róża labradorska (Rosa blanda), skalnica zwodnicza (Saxifraga sponhemica), macierzanka pannońska (Thymus kosteleckyanus), fiołek psi (Viola canina), starzec kędzierzawy (Senecio rivularis), jastrzębiec kwiecisty (Hieracium floribundum), jastrzębiec leśny (Hieracium murorum), Taraxacum sec. Palustria, śniedek Buchego (Ornithogalum boucheanum), świbka morska (Triglochin maritimum), ponikło jednoprzysadkowe (Eleocharis uniglumis), turzyca dwustronna (Carex disticha), turzyca lisia (Carex vulpina), turzyca prosowata (Carex panicea), gółka długoostrogowa gęstokwiatowa (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)
i uzupełnienia fotografii (updates): ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens), krzyżownica gorzkawa (Polygala amarella), krzyżownica zwyczajna (Polygala vulgaris), smagliczka kielichowata (Alyssum alyssoides), wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium), wilczomlecz słodki (Euphorbia dulcis), wilczomlecz migdałolistny (Euphorbia amygdaloides), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), bodziszek żałobny (Geranium phaeum), przytulinka krzyżowa (Cruciata laevipes), przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium), czyściec prosty (Stachys recta), macierzanka Marschalla (Thymus marschallianus), róża sina (Rosa dumalis), róża rdzawa (Rosa rubiginosa), róża jabłkowata (Rosa villosa), róża rolna (Rosa agrestis), włosienicznik skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum), bniec czerwony (Melandrium rubrum), groszek leśny (Lathyrus sylvestris), wyka długożagielkowa (Vicia tenuifolia), pełnik alpejski (Trollius altissimus), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), przymiotno ostre (Erigeron acris), zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), czosnek wężowy (Allium scorodoprasum), turzyca sztywna (Carex elata), turzyca owłosiona (Carex hirta), turzyca wczesna (Carex praecox), turzyca orzęsiona (Carex pilosa), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera), marsylia czterolistna (Marsilea quadrifolia), podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria),

25.02.2007

* Uzupełnienia (updates) : stulisz lekarski (Sisymbrium officinale), świerzbnica polna (Knautia arvensis), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), koniczyna biała (Trifolium repens), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus), wiechlina gajowa (Poa nemoralis),

space

i uzupełnienia (updates) : perz psi (Elymus caninus), turzyca gwiazdkowata (Carex echinata), lucerna siewna (Medicago sativa), cieciorka pstra (Coronilla varia), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), życica trwała (Lolium perenne), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), lilia złotogłów (Lilium martagon), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), rumianek bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus), niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere),
dąb czerwony (Quercus rubra), dąb szypułkowy (Quercus robur), grab pospolity (Carpinus betulus), olsza czarna (Alnus glutinosa), wiąz górski (Ulmus glabra), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), bez koralowy (Sambucus racemosa), leszczyna pospolita (Corylus avellana), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), koper ogrodowy (Anethum graveolens), gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), Malva sylvestris ssp. sylvestris, zawciąg pospolity wydłużony (Armeria maritima ssp. elongata), kurzyślad polny (Anagallis arvensis), rozchodnik ostry (Sedum acre), powój polny (Convolvulus arvensis), przelot pospolity typowy (Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia), żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare), farbownik lekarski (Anchusa officinalis), Chenopodium album, wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis), śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), bniec biały (Melandrium album), złoć żółta (Gagea lutea), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), przytulia biała (Galium album), jasieniec piaskowy (Jasione montana), iglica pospolita (Erodium cicutarium), wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium), żyto zwyczajne (Secale cereale),

space

i uzupełnienia fotografii: kanianka pospolita typowa (Cuscuta europaea ssp. europaea), kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum ssp. epithymum), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), palusznik krwawy (Digitaria sanguinalis), szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa), modrzew europejski (Larix decidua), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum), kozibród łąkowy typowy (Tragopogon pratensis ssp. pratensis),

02.02.2007

Uzupełnienia fotografii: krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium),

space