takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cuscuta europaea L. ssp. europaea

kanianka pospolita typowa
na stronie — występowanie · znaleziska