takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Cuscuta europaea L. ssp. viciae (ENGELM.) GANESCH.

na stronie — występowanie