Agrimonia pilosa
14.08.2007, Wigierski Park Narodowy; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa
Agrimonia pilosa

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.295 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na północnym-wchodzie Polski. Skraje lasów.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.