takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Polygala amarella Crantz

krzyżownica gorzkawa
na stronie — występowanie · znaleziska