atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rudbeckia laciniata L.

rudbekia naga rotacznica naga, rudbekia sieczna
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
13.07.2012, ogród, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
3D
odmiana pełnokwiatowa
Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rudbeckia (rudbekia)kl 647

występowanie

Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1787r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120713.1.12 - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga); ogród, Wrocław
120713-1
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/
/odm. pełnokwiatowa/ #5, 2.3D
znalezisko 20090717.1.js - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga); Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia, nad Bobrem.
090717-1
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie. Okolice Wlenia, nad Bobrem./ #5
znalezisko 20060809.1.js - Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
060809-1
leg. Jacek Soboń
/odmiana pełnokwiatowa/ #4

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rudbeckia laciniata (rudbekia naga)
🌱
wysokość: 1 – 2 m
kwitnienie: od lipca do września

wymagania i uprawa

🌸
woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

≈ odmiany i dostępność (#3/4)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #3)