antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Geranium pyrenaicum Burm.f.

bodziszek pirenejski
Geranium pyrenaicum
23.08.2007, przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
XL
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
07.05.2019
Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski)
07.05.2019

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Geranium pyrenaicum
Geranium pyrenaicum
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Zarośla, skraje lasów, przydroża, miejsca ruderalne.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 1837r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060528.4.js - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Kowary, nasyp kolejowy
060528-4
leg. Jacek Soboń
/Kowary, nasyp kolejowy/ #1
znalezisko 20060609.2.js - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Wleń, nasyp kolejowy
060609-2
leg. Jacek Soboń
/Wleń, nasyp kolejowy/ #2
znalezisko 20000426.KRAM511576.jkr - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); Kotlina Raciborska, Rudziniec Rota
000426-KRAM511576
leg. A. Golik
/Kotlina Raciborska, Rudziniec Rota/ #7, 2.3D
znalezisko 20070823.1.and; przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego)
070823-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/przy leśnej drodze koło Smołdzina (okolice Słowińskiego Parku Narodowego)/ #4
znalezisko 00010000.07_11y.jmak; Sigmaringen, Niemcy
07_11y
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4
znalezisko 00010000.jm12_ah.jmak; Sigmaringen, Niemcy
jm12_ah
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #4
znalezisko 20190921.1.konrad_kaczmarek - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); woj. podlaskie, pow. hajnowski, Białowieża
190921-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. podlaskie, pow. hajnowski, Białowieża/ #2
znalezisko 20200614.4.konrad_kaczmarek - Geranium pyrenaicum (bodziszek pirenejski); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200614-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/młode rozłupnie/ #4