antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Cotoneaster lucidus Schltdl.

irga błyszcząca
Cotoneaster acutifolius Lindl. non Turch.
Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca)
Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń

opis

cechy diagnostyczne w kluczu: Cotoneaster (irga)kl 4737
Krzew o wyprostowanych, sztywnych gałęziach, 2(3) m wysokości, gęsto ulistniony i ugałęziony.

space

Kwiaty zebrane po 2-8(15) w podbaldachu. Kwitnienie w maju-czerwcu.

space

występowanie

Pochodzi z rejonu jeziora Bajkał gdzie rośnie na skalistych zboczach i w dolinach rzek.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Syberia) [czas przybycia na teren Polski: 1889r. (introdukcja), XX w.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i mezofilne zarośla oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny o dekoracyjnych lśniących liściach, wcześnie rozwijających się wiosną, jesienią przebarwiających się czerwono i żółto; stosowany w zieleni miejskiej i na formowane żywopłoty. Wysoce mrozoodporny, cienioznośny, o niskich wymaganiach siedliskowych.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat w Wielkopolsce i Puszczy Białowieskiej.
- zalecenia: Wyłączenie z uprawy na terenach leśnych i ograniczenie stosowania na terenach do nich przylegających.

właściwości i zastosowanie

Krzew o ładnych, ciemnozielonych, błyszczących liściach. Jesienne przebarwienie od czerwonawobrązowego do częściowo pomarańczowego i żółtego.

space

Grupa użytkowa: krzewy liściaste • na żywopłot
Analiza dostępności roślin (form i odmian #2): bez odmiany · ‘żywopłot’

wymagania i uprawa

W pełni mrozoodporna. Częściowo odporna na suszę i o niewysokich wymaganiach glebowych. Odporna na zanieczyszczenie powietrza.

space

Pozostałe wymagania uprawowe zobacz na stronie irga (Cotoneaster).

Wymagania (parametry ogrodowe): strefa mrozoodporności 4

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 208.07.2.1.js - Cotoneaster lucidus (irga błyszcząca); Arboretum Wojsławice

leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2