wartość

wymagania uprawowe Allium cepa (czosnek cebula)
Takson uprawiany. [491]
🌱
Część użytkowa cebuli to zgrubiałe pochwy liściowe i zawiązki liści skupione na silnie skróconym, guzikowatym pędzie - piętce.
Wartość energetyczna cebuli to ok. 48kcal/100 g. Zawartość białka 1.4g/100 g, węglowodanów 5-9g/100 g, tłuszczu 0.1g/100 g. Związki siarki, nadające ostrość i zapach cebuli mają działanie przeciwbakteryjne.

Jest używana jako przyprawa i istotny (wagowo) dodatek do potraw. Z uwagi na łatwość przechowywania w stanie świeżym jest ważnym źródłem witamin w okresie zimowo-wiosennym.

o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 40 – 70 cm

uprawa, siew, sadzenie

Cebula jest uprawiana z siewu w cyklu jednorocznym lub dwuletnim (w drugim roku z drobnych cebul - dymki).
Okres trwałości nasion to 2-3 lata. Silnie wysuszone nasiona, przechowywane hermetycznie, mogą zachować zdolność kiełkowania znacznie dłużej.
Masa tysiąca nasion wynosi 2.7-4 g. W jednym gramie jest 250-370 nasion.
Allium cepa (czosnek cebula)
w fazie kwitnienia (II rok uprawy); pędy kwiatostanowe i kwiatostany
Allium cepa
uprawa
Cebulę uprawia się: z siewu nasion wprost do gruntu, z rozsady, z wysadzania drobnych cebul (dymki), w niektórych przypadkach możliwa jest uprawa ozima.
Wysiew nasion do gruntu daje dobre rezultaty w rejonach Polski z długim okresem wegetacji, na glebach nie podmokłych, o dobrej strukturze i starannie przygotowanych, nie zaskorupiających się, dostatecznie wilgotnych.

Sieje się wcześnie, gdy tylko jest możliwa uprawa, w końcu marca i w pierwszej połowie kwietnia. Nasiona zaczynając kiełkować przy temperaturze 5-6°C optymalna temperatura kiełkowania jest zbliżona do 20°C. Kiełkowanie przy siewie do gruntu trwa 2-3 tygodnie lub dłużej.

Przy ręcznej uprawie stosuje się odległość rzędów 20-30 cm, w rzędzie rośliny zostawia się co 2-3 cm. Sieje się na głębokość 1-2 cm. W okresie wschodów należy przeciwdziałać zaskorupianiu się gleby.

Nieduże przymrozki, do -3°C nie szkodzą siewkom.

Uprawa z rozsady pozwala uzyskać większe i bardziej wyrównane cebule oraz uprawiać z powodzeniem w rejonach o krótkim okresie wegetacji. Nasiona na rozsadę wysiewa się od drugiej połowy lutego do połowy marca. Najlepiej kiełkują w temperaturze 12-18°C, trwa to 10-20 dni.

Wysadza w fazie kilku liście, po 50-60 dniach od wysiewu, w ostatniej dekadzie kwietnia lub pierwszej maja. W rzędzie sadzi się stosunkowo rzadko, w rozstawie co 5-8 cm z uwagi na możliwość uzyskania tym sposobem bardzo dużych cebul.

Uprawa z dymki jest możliwa w cyklu dwuletnim. W pierwszym roku uzyskuje się drobne cebule z gęstego siewu nasion wprost do gruntu, w kwietniu do początku maja. Cebule wyrywa się i dosusza po częściowym żółknięciu i załamaniu szczypioru. Cebule przeznaczone do wysadzenia w przyszłym roku powinny mieć 5-25 mm średnicy. Większe są niepożądane bo łatwo zwykle wybijają w pęd kwiatostanowy (pośpiechowatość). Aby uniknąć pośpiechowatości należy przechowywać dymkę w temperaturze ponad 20°C lub w temperaturze ok. 0°C.

W drugim roku uprawy dymkę wysadza się możliwie wcześnie, im wcześniej tym korzystniej. Nie szkodzi im kilkustopniowy mróz. Rozstawa taka jak przy rozsadzie tj. 25-30 × 5-8 cm. Zagłębia się na 5 mm powyżej wierzchołka. Przy gęstszym sadzeniu można pozyskiwać z przerywki szczypior z cebulką. Zasadniczy zbiór przeprowadza się wcześniej, już na początku czerwca, na szczypior w pęczkach lub później, w pełnej dojrzałości zbiorczej cebul (co następuje wcześniej niż przy uprawie z nasion lub rozsady, bo w połowie lipca), na cebule do przechowywania lub bieżącej konsumpcji.

Uprawa z siewu ozima. Do takiej uprawy nadają się niektóre odmiany krótkiego dnia ("cebula zimująca"). Uprawa może być zawodna, wymagana jest odpowiednia ochrona chemiczna, nawożenie, zwłaszcza azotowe, nawadnianie w razie potrzeby, zwłaszcza po siewie. Nasiona wysiewa się w drugiej dekadzie sierpnia; w końcu października powinny mieć 10-20 cm wysokości i średnicę 6-10 mm ("grubość ołówka"); powinny mieć 3-4 (5) liści. Znoszą kilkunastostopniowe mrozy nieprzykryte śniegiem. Zbiera się w kolejnym roku bardzo wcześnie, na przełomie czerwca/lipca, a na pęczki nawet w początkach maja, choć przeważnie w końcu maja. Nadają się też do krótkiego przechowywania. W przypadku uprawy "odmian zimowych" z dymki, sadzi się ją połowie września (nie za wcześnie, bo duże cebule będą miały wiosną tendencję do wybijania w kwiat); poza tym zasady uprawy jak dla siewu.
Ważne jest zwalczanie chwastów. Z jednej strony cebula sprzyja zachwaszczeniu z uwagi na powolne wschody i małe pokrycie, z drugiej silnie negatywnie reaguje na zachwaszczenie.

zmianowanie

Cebulę można uprawiać po sobie w przypadku gdy nie występuje głownia cebuli lub węgorek niszczyk. W przypadku występowania głowni jest możliwa uprawa po sobie ale z dymki. Optymalnie jednak zachowywać 3-4 letnią przerwę.

Dobrymi roślinami poprzedzającymi są: fasola, groch, ogórek i inne zostawiające pole mało zachwaszczone.

wymagania

Allium cepa (czosnek cebula)
odm. Augusta
Cebula jest rośliną długiego dnia, wtedy tworzy zgrubiałą cebulę. W warunkach krótkiego dnia tworzy dużą masę zielonych liści, bez wyraźnego zgrubienia. Cecha te jest w różnym nasileniu wyrażona u odmian.
Cebula ma stosunkowo płytki system korzeniowy.
Cebula jest dość dobrze przystosowana do uprawy w naszym kraju. Gorsze warunki są jedynie w rejonach o krótkim okresie wegetacji.

Pierwszy okresie wegetacji (korzenienie się i rozwój zielonych liści) postępuje optymalnie przy krótkim dniu, z umiarkowaną temperaturą (10-16°C) i dostateczną ilością opadów.

Okres formowania zgrubiałych cebul konieczny jest długi dzień, optymalne są temperatury nieco wyższe, do 21°C. W razie suszy wskazane jest nawadnianie. Zbyt wysokie temperatury w tym okresie powodują szybkie kończenie fazy wzrostu cebul, które są drobniejsze a plon mniejszy.

Od czasu załamywania szczypioru, dojrzałości sprzyja wysoka temperatura, do 27°C i susza.

Wymagania wodne w okresie całego okresu wegetacji są wysokie z uwagi na płytki i słaby system korzeniowy, poza ostatnim okresem rozwoju tj. po załamaniu szczypioru i w czasie dojrzewania cebul.
Nawadnianie w suchych okresach czerwca i lipca znacznie podnosi plon.
Wymagania glebowe są dość wysokie, zwłaszcza jeśli chodzi o pojemność wodną i strukturę. Nie mogą być podmokłe. Przy uprawie z siewu gleba nie może być ciężka, zaskorupiająca się. Z dymki można uprawiać na słabszych glebach.
Optymalny odczyn jest zbliżony do obojętnego.

Wymagania do nawożenia są średnie.

zbiór i przechowywanie

Allium cepa (czosnek cebula)
Allium cepa
Cebulę użytkuje się na trzy sposoby.

Na zbiór pęczkowy, w fazie w pełni wytworzonego szczypioru i z niewielkim zgrubieniem, co ma miejsce w czerwcu.

Na cebulę do konsumpcji jesienią zbiera się w fazie pełnej dojrzałości, tj. po samoistnym załamaniu i zaschnięciu szczypioru. Można wtedy uzyskać większe cebule, ponieważ znaczny wzrost następuje w czasie zasychania szczypioru i przenoszenia składników pokarmowych do mięsistych łusek. Gorzej się jednak przechowują z uwagi na spękane i luźniejsze łuski okrywowe oraz łatwość wybijania w szczypior. Do szybkiej konsumpcji należy przeznaczać tzw. cebule bączyste tj. których szczypior zasechł bez załamania się. Takie cebule wybitnie źle się przechowują.

Nie należy mechanicznie załamywać szczypioru - nie przynosi to korzyści a zwiększa ryzyko zakażeń i gnicia.

Na długie przechowywanie zbiera się cebule nieco wcześniej. W fazie niepełnej dojrzałości, gdy około połowa ma załamany szczypior i 2-3 łuski okrywające. Takie cebule mają ściślej przylegające łuski ochronne i rzadziej wybijają w szczypior.

Odmiany cebuli o białej łusce nie nadają się do przechowywania bo nie są odporne na choroby w okresie przechowywania.

Po wyrwaniu dosusza się cebule przez okres tygodnia do dwóch. Najlepiej robić to w ażurowych skrzyniach aby osłonić cebule przez słonecznymi poparzeniami. Po wyschnięciu odcina się szczypior kilka cm ponad cebulą.

Najlepiej przechowuje się cebulę w niskiej temperaturze ok. 0°C w umiarkowanie wilgotnym powietrzu.

odmiany

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przeciętna ogrodowa
ekologiczne liczby wskaźnikowe Allium cepa (czosnek cebula)
Cechami odmianowymi są kształt i wielkość cebuli, barwa łusek (typowe żółtawe, srebrne, filetowe), zdolność do uprawy ozimej lub przechowywania. Odmiany różnią się stopniem ostrości, odmiany sałatkowe są stosunkowo łagodne w smaku, o soczystym i kruchym miąższu.

Do przechowywania nadają się odmiany średnio późne i późne (powyżej 120 dni wegetacji). Wegetacja odmian wczesnych trwa 80-100 dni a średnio wczesnych 100-120 dni.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

rozstawa: 25 – 30 × 5 – 8  cm
z nasion [koniec marca, pierwsza połowa kwietnia; odmiany ozime w połowie sierpnia]
wysiew nasion na rozsadę [wysiew od połowy lutego do połowy marca; wysadzanie ostatnia dekada kwietnia, pierwsza maja]
przez podział cebul [(dymka) wysadzać możliwie wcześnie wiosną]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#46) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

A · Agostana · Agra · Ailsa Craig · Algida · Alibaba · Augusta · Aviv · B · Bila · Borettana · C · Cordia · Cyklop · Cymes · Czerniakowska · D · Dakota · E · Efekt · Exhibition · G · Globo · H · Hiberna · I · Irka · J · Jambalaya · K · Karmen · Kristine · Ł · Ławica · M · Majka · N · Niagara F1 · P · Petra F1 · Polana F1 · Polanowska · Primaigs · R · Rawska · Red Baron · S · Scarlet · Sława Ożarowa · Sochaczewska · Sumatra · Supra · T · Tęcza · Toto · Triumf F1 · U · Unico F1 · W · Wama · Wega · Wenta · Wola · Wolska
bez odmiany — szalotka
‘Czerniakowska’
‘Jambalaya’ — żółta spłaszczona
‘Rawska’
‘Sława Ożarowa’
‘Supra’
‘Triumf F1’
‘Unico F1’
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa cebula szalotka — Szalotka to grupa uprawnych wieloletnich odmian zaliczanych obecnie do szeroko ujętej cebuli (Allium cepa). Szalotka tworzy nieduże, wydłużone, jajowate cebule barwy ciemnej szaro-fioletowej; poza tym bez większych różnic w stosunku do typowej cebuli (Allium cepa). Czasami te odmiany są ujmowane jako osobne taksony Allium ascalonicum auct. lub Allium salota Dostál.
‘Primaigs’
‘Toto’ — wczesna, okres wegetacji 110-115 dni, do bezpośredniego spożycia; cebule lekko spłaszczone, 40-60 g; łuska sucha ciemnozłota, dobrze przylegająca; miąższ białokremowy, suchej masy 13%
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa łuska biała i inne osobliwe odmiany
‘Agostana’ — średnio wczesna, okres wegetacji ok. 130 dni, do uprawy wiosennej; cebule idealnie kuliste, 6-8 cm średnicy, łuska śnieżnobiała, smak łagodny
‘Ailsa Craig’ — w typie 'Exhibition', do bezpośredniego spożycia; cebule olbrzymie, stosunkowo łagodne w smaku, łuska złotożółta
‘Alibaba’ — średnio późna, plenna, do przetwórstwa na susz (norma wysiewu 800-900 tyś.szt./ha;, 3.0-3.2kg/ha); cebule średnie lub duże, 80-100 g, łuska biała, dobrze przylegająca; miąższ średnio zwarty, biały, soczysty, łagodny, suchej masy 12%
‘Aviv’ — średnio wczesna do uprawy wiosennej (okres wegetacji ok. 130 dni), nie nadaje się do długiego przechowywania; cebule spłaszczono-kuliste, nieduże (polecane do marynowania), łuska śnieżnobiała, smak łagodny
‘Borettana’ — amatorska, do bezpośredniego spożycia i do marynowania; cebule silnie spłaszczone, nieduże (40-50g), łuska jasna złotożółta; miąższ twardy, soczysty, kremowożółty
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa czerwone
‘Karmen’ — wczesna, amatorska, plenna, dobrze się przechowująca do późnej wiosny, równocześnie załamuje szczypior, bez tendencji do tworzenia cebul bączastych; cebule duże, spłaszczone kuliste, łuska ciemno karminowoczerwona; miąższ fioletowo-biały, słodki, łagodny
‘Red Baron’
‘Scarlet’ — średnio późna, okres wegetacji 120-125 dni, bardzo plenna (norma wysiewu 800tyś.szt./ha, 3.2-3.5kg/ha), jednocześnie załamująca szczypior, do bezpośredniego spożycia, dla przetwórstwa i do krótkiego przechowywania; cebule kuliste, lekko spłaszczone, 90-100 g; miąższ czerwono-biały, 12-12.5% suchej masy; łuska ciemnoczerwona, dobrze przylegająca
‘Wenta’ — późna, bez tendencji do wybijania w pędy nasienne, norma wysiewu 3.0-3.2kg/ha; do bezpośredniego spożycia i długiego przechowywania, do czerwca; cebule twarde; łuska sucha ciemoczerowna, dobrze przylegająca; miąższ fioletowo-biały, łagodny
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa zimujące
‘Agra’ — średnio późna; do siewu zimowego w drugiej dekadzie sierpnia, na zbiór pęczkowy w maju, pocz. czerwca, bezpośrednie spożycie w czerwcu i krótkie przechowywanie cebule kuliste, duże do średnich, łuska złoto-brązowa; miąższ biały, łagodny; stosunkowo wiernie i stabilnie plonuje; wyższa od średniej odporność na mączniaka rzekomego i większa zawartość suchej masy
‘Algida’ — średnio wczesna; wcześniejsza od odmiany Agra; cebule kuliste, duże do średnich, łuska jasnobrązowa; mała skłonność do wybijania w pęd kwiatostanowy; do siewu zimowego na zbiór pęczkowy w maju, pocz. czerwca, bezpośrednie spożycie w czerwcu i krótkie przechowywanie
‘Augusta’ — średnio wczesna, na wczesny zbiór pęczkowy (od maja do czerwca) lub jako cebula bielona, po pełnym dojrzeniu (czerwiec-lipiec) użytkowana jako cebula świeża, może być mrożona; cebule kuliste lub kulisto-spłaszczone; łuska sucha żółtobrązowa; miąższ biały, smaczny
‘Hiberna’ — cebula zimująca
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa wczesna — okres wegetacji (do zbioru cebul) trwa 80 – 100 dni
‘Exhibition’ — wczesna, do bezpośredniego spożycia, sałatkowa; cebule wyjątkowo duże, nawet ponad 1 kg wagi (szczególnie duże przy uprawie z rozsady), smak słodki, łagodny, łuska słaba, złotożółta
‘Majka’ — wczesna, okres wegetacji 105-110 dni, zbiór dojrzałych cebul możliwy już od połowy lipca, plenna, do bezpośredniego spożycia lub krótkiego przechowywania (do grudnia); cebule kuliste, duży udział cebul o średnicy ponad 7 cm i średniej masie 110-150 g, szyjka cienka; łuska żółobrązowa
‘Petra F1’ — bardzo wczesna, do bezpośredniego spożycia; cebule kuliste, bardzo twarde, łuska sucha dobrze przylegająca, mocna, żółobrązowa; miąższ białokremowy, soczysty, kruchy, ostry nie palący
‘Tęcza’ — bardzo wczesna, do bezpośredniego spożycia i krótkotrwałego przechowywania; cebule duże do średni dużych, kulisto-spłaszczone, łuska ciemnożółta, dobrze przylegająca
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa średnio wczesna — okres wegetacji (do zbioru cebul) trwa 100 – 120 dni
‘Irka’ — średnio wczesna, okres wegetacji 118-125 dni, plenna, do bezpośredniego spożycia i do przechowywania oraz przetwórstwa (szczególnie do mrożenia i na susz); cebule kuliste, 110-130 g, szyjka cienka; łuska sucha brązowa, łatwa do obierania
‘Polana F1’ — średnio wczesna, plenna, do przechowywania, odporna na uszkodzenia mechaniczne, bardziej tolerancyjna na niesprzyjające warunki wegetacji; cebule średnie do dużych, twarde, kulista lub nieco wyciągnięta na końcach, sucha łuska dobrze przylegająca, średnio gruba, żółtobrązowa; liście ciemnozielone z silnym nalotem woskowym
‘Wama’ — średniowczesna, plenna, plon wyrównany, wysokiej jakości, bardzo niska tendencja do tworzenia cebul bączastych; cebule kuliste z cienką szyjką, łuska żółta błyszcząca, dobrze przylegająca
‘Wega’ — średniowczesna, do bezpośredniego spożycia i przechowywania; cebule kuliste, duże do średnio dużych, łuska ciemnożółta, dobrze przylegająca; miąższ twardy, średnio ostry
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa średnio późne i późne — okres wegetacji (do zbioru cebul) trwa ponad 120 dni, zwykle nadają się do długiego przechowywania
‘Bila’ — późna (143-146 dni wegetacji), typu 'Wolska', bardzo dobra do przechowywania; cebule kulisto-wydłużone, duże, ok. 100 g; łuska ciemnożółta do jasnobrązowej, średniej grubości, bardzo trwała, dobrze przylegająca, odporna na pękanie; miąższ twardy biały, zwykle z pojedynczym wierzchołkiem wzrostu
‘Cordia’ — średnio późna, okres wegetacji 130-135 dni, bardzo plenna, duża liczba liści wzniesionych, korzystana struktura handlowa plonu, na świeży rynek i do przechowywania; cebule okrągłe, duże, 120-140 g; łuska sucha żółtobrązowa; miąższ kremowobiały, o wysokiej zawartości suchej masy
‘Cyklop’ — średnio późna, okres wegetacji 130-135 dni, brak wybijania w pędy nasienne przy siewie wiosennym, tolerancyjna na szarą pleśń, duża liczba wzniesionych liści; cebule kuliste, w dole zaokrąglone, duże, 100-120 g, mała liczba wierzchołków wzrostu; łuska sucha żółtobrązowa, średniej grubości, ściśle przylegająca
‘Cymes’ — późna, plenna, do bezpośredniego spożycia i przechowywania do przełomu marca/kwietnia, tolerancyjna na infekcje grzybowe dzięki silnemu nalotowi woskowemu, nadaje się do produkcji dymki; cebule średnie do dużych, kuliste lub elipsoidalnespłaszczone, łuska mocna, dobrze przylegająca, brązowożółta, sucha; miąższ twardy, białokremowy
‘Dakota’ — średnio późna, okres wegetacji 139-144 dni, bardzo plenna, wiernie plonująca, korzystna handlowa struktura plonu, równoczesne załamywanie szczypioru, do bezpośredniego spożycia i przechowywania; cebule kuliste, 80-100 g; łuska sucha żółtobrązowa, dobrze przylegająca; miąższ białokremowy
‘Efekt’ — średnio późna, okres wegetacji 140-145 dni, do długiego przechowywania (nawet do początku czerwca); cebule kuliste, średnie, 70-90 g; łuska sucha ciemnozłota, dobrze przylegająca; miąższ twardy, białokremowy
‘Globo’ — późna, sałatkowa, łagodna, do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa; cebule wielkie (nawet ponad 1 kg wagi), owalne, słomkowożółte
‘Kristine’ — średnio późna, okres wegetacji 137-140 dni, równocześnie załamująca szczypior, żywotna, niezawodnie plonująca, do bezpośredniego spożycia lub długiego przechowywania; cebule kuliste, 80-100 g, o małej liczbie wierzchołków wzrostu; łuska sucha złota, dobrze przylegająca
‘Ławica’ — późna, system korzeniowy silny, bardziej odporna na suszę; cebule kuliste, łuska złotożółta, dobrze przylegająca; do bezpośredniego spożycia i długiego przechowywania
‘Niagara F1’ — średnio późna, okres wegetacji 139-143 dni, bardzo plenna i niezawodna, korzystna struktura handlowa plonu, równoczesne załamywanie szczypioru, do bezpośredniego spożycia i przechowywania; cebule kuliste; łuska sucha ciemnozłota, dobrze przylegająca; miąższ białokremowy
‘Polanowska’ — średnio późna do późnej, typu odmiany 'Wolska', dobra równoczesność załamywania szczypioru, w plonie duży udział cebul ponad 7 cm średnicy, tolerancyjna na niesprzyjające warunki uprawy, do długiego przechowywania i do przetwórstwa, nadaje się do produkcji dymki; cebule średnie do dużych, kuliste do szerokojajowatych ze zbieżystymi końcami, twarda, łuska mocna, odporna na uszkodzenia mechaniczne
‘Sochaczewska’ — późna, okres wegetacji 141-147 dni, bardzo plenna, równocześnie załamująca szczypior, do bezpośredniego spożycia, przechowywania i dla przetwórstwa; cebule kuliste, 100-160 g; łuska sucha ciemnozłota, cienka, dobrze przylegająca; miąższ biały, jędrny, łagodny
‘Sumatra’ — średnio późna, okres wegetacji 139-143 dni, bardzo plenna i niezawodna, równoczesne załamywanie szczypioru, korzystna struktura handlowa plonu, do bezpośredniego spożycia i przechowywania; cebule kuliste, 100-120 g; łuska sucha ciemozłota, dobrze przylegająca; miąższ białokremowy
‘Wola’ — późna, podobna do 'Wolskiej'; cebule średnie do dużych, kuliste do lekko spłaszczonych, łuska średnio gruba, żółta do brązowożółtej, dobrze przylegająca; miąższ biały, twardy do średnio twardego
‘Wolska’ — późna, plenna, do wielkotowarowej uprawy z wczesnego siewu pasowo-rzędowego do gruntu w rejonach o długim okresie wegetacji, z rozsady lub dymki, przeznaczona głównie do długotrwałego przechowywania; cebule kuliste, duże; łuska sucha słomkowożółta; miąższ biały, ostry
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

wyróżnione grupy odmian cebuli zwyczajnej i cebula siedmiolatka

wybrane okazy · selected collections

#11
bl.A010
leg. Barbara Łotocka
#1
13 00 00 - W19_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Alibaba/
#1
13 00 00 - W18_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Ailsa Craig/
#2
13 00 00 - W20_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Karmen/
#2
13 00 00 - W17_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Augusta/

ten gatunek tworzy mieszańca:

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Allium cepa L. [🔉 l·li·um *](pl) czosnek cebula · cebula · cebula zwyczajna
llium, -ii (lat., subst., n) — w starożytnej łacinie nazwa czosnku
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji