atlas-roslin.pl

Allium fistulosum L. [🔉l·li·um *]

czosnek dęty, cebula siedmiolatka
Allium cepa L. ssp. fistulosum (L.) Douin [🔉l·li·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

użytkowanie i zbiór

wymagania uprawa Allium fistulosum (czosnek dęty)
Takson uprawiany.[491]
Przy rozmnażaniu z siewu uzyskuje się plon szczypioru w trzecim roku uprawy, przy rozmnażaniu wegetatywnym można pozyskiwać szczypior w roku kolejnym.
🌱
Siedmiolatka nie tworzy silnie zgrubiałych cebul. Częścią użytkową jest szczypior. Bardzo wcześnie rozpoczyna wegetację na przedwiośniu. Szczypior pozyskuje się go przez cięcie, wiosną przed, gdy osiągnie dostateczną długość, zwykle jest to 20-30 cm. Po jego odrośnięciu można ponowić cięcie.Siedmiolatka nie tworzy silnie zgrubiałych cebul. Częścią użytkową jest szczypior. Bardzo wcześnie rozpoczyna wegetację na przedwiośniu. Szczypior pozyskuje się go przez cięcie, wiosną przed, gdy osiągnie dostateczną długość, zwykle jest to 20-30 cm. Po jego odrośnięciu można ponowić cięcie.
Szczypior jest łagodny w smaku. Optymalnie soczysty i miękki jeśli rośnie w warunkach wystarczającej wilgotności.Szczypior jest łagodny w smaku. Optymalnie soczysty i miękki jeśli rośnie w warunkach wystarczającej wilgotności.
cechy diagnostyczne w kluczu:Allium (czosnek)kl 1032

uprawa

Allium fistulosum (czosnek dęty)
Allium fistulosum (czosnek dęty)
XL
Warzywo wieloletnie, uprawiane w jednym miejscu przez kilka lat tworzy kępy. Rozmnażać można z siewu nasion wprost do gleby, z rozsady lub wegetatywnie przez podział starszych kęp. Warzywo wieloletnie, uprawiane w jednym miejscu przez kilka lat tworzy kępy. Rozmnażać można z siewu nasion wprost do gleby, z rozsady lub wegetatywnie przez podział starszych kęp.
Nasiona wysiewa się wiosną w rzędy co 30 cm. W następnym roku przerywa się tak aby utworzyć kępy co 20 cm.

Rozsadę uzyskuje z kwietniowego wysiewu. Wysadza się w czerwcu, po 3 sztuki w docelowej rozstawie 30 × 20 cm.

Wegetatywnie rozmnaża się przez podział starszych kęp na pojedyncze cebule lub grupy po kilka cebul. Podziału można dokonywać jesienią, pod koniec wegetacji lub wiosną przed ruszeniem wegetacji. Rozsadza się w rozstawie 30 × 20 cm. Nasiona wysiewa się wiosną w rzędy co 30 cm. W następnym roku przerywa się tak aby utworzyć kępy co 20 cm.

space

Wegetatywnie rozmnaża się przez podział starszych kęp na pojedyncze cebule lub grupy po kilka cebul. Podziału można dokonywać jesienią, pod koniec wegetacji lub wiosną przed ruszeniem wegetacji. Rozsadza się w rozstawie 30 × 20 cm.

wymagania

W pełni mrozoodporne wieloletnie warzywo pochodzące z Dalekiego Wschodu, rejonu jeź. Bajkał i Ałtaju.
Allium fistulosum (czosnek dęty)
Wymaga gleby żyznej, dostatecznie wilgotnej. Znosi glebę okresowo podmokłą. Na stanowisku nadmiernie suchym tworzy szczypior mało soczysty i twardy.

Wymagania świetlne są umiarkowane. Znosi częściowe zacienienie.

Wymaga dobrego nawożenia.Wymaga gleby żyznej, dostatecznie wilgotnej. Znosi glebę okresowo podmokłą. Na stanowisku nadmiernie suchym tworzy szczypior mało soczysty i twardy.

space

Wymaga dobrego nawożenia.

Wymagania termiczne są niskie. Rozpoczyna wzrost przy temperaturze kilku stopni powyżej zera. Doskonale zimuje w gruncie.Wymagania termiczne są niskie. Rozpoczyna wzrost przy temperaturze kilku stopni powyżej zera. Doskonale zimuje w gruncie.

odmiany

🌸
W handlu dostępne są nasiona kilku odmian.W handlu dostępne są nasiona kilku odmian.

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #5) analiza dostępności nasion

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.1.js - Allium fistulosum (czosnek dęty); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
110522-1
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2
znalezisko 00010000.A011.bl - Allium fistulosum (czosnek dęty)
A011
leg. Barbara Łotocka #5
znalezisko 20130000.K15_13_1.13 - Allium fistulosum (czosnek dęty); Wrocław
130000-K15_13_1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Bajkał/ #1
znalezisko 20130000.K14_13_1.13 - Allium fistulosum (czosnek dęty); Wrocław
130000-K14_13_1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Wita/ #1
znalezisko 20130000.K13_13_1.13 - Allium fistulosum (czosnek dęty); Wrocław
130000-K13_13_1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Long White Ishikura/ #1
znalezisko 00010000.172.konrad_kaczmarek - Allium fistulosum (czosnek dęty)
172
leg. Konrad Kaczmarek #11
znalezisko 20210901.93.kkcz - Allium fistulosum (czosnek dęty); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-93
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #1

ten gatunek tworzy mieszańca z: