takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bupleurum ranunculoides L.

przewiercień jaskrowaty
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
22.06.2007, TPN, Dolina Jaworzynki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)

cechy diagnostyczne w kluczu

wymagania i uprawa

Wysokość: do 20 cm

Kwitnienie: maj

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090724.6.jkr - Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty); Wysoki Grzebiet (Tatry)
090724-6
leg. Jerzy Kruk
/Wysoki Grzebiet (Tatry)/ #3
znalezisko 20070622.9.and - Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty); TPN, Dolina Jaworzynki
070622-9
leg. Anna Nowak-Dańda
/TPN, Dolina Jaworzynki/ #3
znalezisko 00010000.A044.bl - Bupleurum ranunculoides (przewiercień jaskrowaty)
A044
leg. Barbara Łotocka #5