antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Bupleurum rotundifolium L.

przewiercień okrągłolistny (potocznie: przewierceń Griffitta)
Bupleurum griffithii hort. == Bupleurum rotundifolium 'Griffithii'
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)

03.07.2012, Milechowska Góra; copyright © by Jerzy Kruk XL

Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorsko-iranoturański [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: kwiaty jednoroczne z rozsady

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20080617.3.bg - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); Góry Pińczowskie

5f · 20080617.3.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/

znalezisko 20090723.1.jkr - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); Bogucice (Niecka Nidziańska)

2f · 20090723.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Bogucice (Niecka Nidziańska)/