antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Ornithogalum boucheanum Asch.

śniedek Buchego
Ornithogalum boucheanum (śniedek Buchego)
30.04.2006, park przydworski w Turwi; copyright © by Błażej Gierczyk
Ornithogalum boucheanum (śniedek Buchego)
Ornithogalum boucheanum (śniedek Buchego)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Do 2014r. gatunek był chroniony bo ochronie podlegał cały rodzaj. Obecnie nie jest chroniony.
wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1880r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060430.1.bg - Ornithogalum boucheanum (śniedek Buchego); park przydworski w Turwi
060430-1
leg. Błażej Gierczyk
/park przydworski w Turwi/ #7