takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sonchus palustris L.

mlecz błotny mlecz nadwodny
Sonchus paluster L.
na stronie — występowanie