Juglans nigra (orzech czarny)
30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki; copyright © by Mateusz Bobiec
Juglans nigra (orzech czarny)
Juglans nigra (orzech czarny)
Juglans nigra (orzech czarny)
orzechy w okrywie i bez
Juglans nigra (orzech czarny)

cechy charakterystyczne

Drzewo. Kora brązowa do czarnobrązowej, już po kilku latach spękana.

space

Liście nieparzystopierzaste, w zarysie wąsko podługowate 20-50cm długości. Listków (11)15-19(23), szczytowy zbliżonej wielkości do pozostałych, ostro piłkowane; spodem ±owłosione; poniżej 4cm szerokości.

space

Kwitnie maj-czerwiec.

występowanie

Juglans nigra (orzech czarny)
Drzewo sadzone w parkach; w starszym wieku bardziej mrozoodporne niż orzech włoski (Juglans regia). Najlepiej rośnie na glebach głębokich, dostatecznie wilgotnych, nie kwaśnych. Światłożądne.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1806r. (introdukcja), XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111022.8.11 - Juglans nigra (orzech czarny); Wrocław
111022-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #10, 3.3D
znalezisko 00010000.10_4_15.jmak - Juglans nigra (orzech czarny); Niemcy
10_4_15
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3
znalezisko 00010000.10_14_53.jmak - Juglans nigra (orzech czarny); Park Niemcy
10_14_53
leg. Jarosław Makowski
/Park Niemcy/ #1
znalezisko 20110830.14.mtbobiec - Juglans nigra (orzech czarny); Wrocław, Park Szczytnicki
110830-14
leg. Mateusz Bobiec
/Wrocław, Park Szczytnicki/ #1
znalezisko 20061123.2.js; Margonin, park
061123-2
leg. Jacek Soboń
/Margonin, park/ #3