takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stachys germanica L.

czyściec kosmaty
Stachys germanica (czyściec kosmaty)
16.06.2011, Pieniny; copyright © by Jacek Soboń
Stachys germanica (czyściec kosmaty)
07.07.2007, Kąty II pod Zamościem; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Stachys germanica (czyściec kosmaty)
Stachys germanica (czyściec kosmaty)
Stachys germanica (czyściec kosmaty)
Stachys germanica (czyściec kosmaty)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Stachys germanica (czyściec kosmaty)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, na południu Polski. Suche zbocza, zarośla, skraje lasów, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110616.2.js - Stachys germanica (czyściec kosmaty); Pieniny
110616-2
leg. Jacek Soboń
/Pieniny/ #4
znalezisko 20070707.3.and - Stachys germanica (czyściec kosmaty); Kąty II pod Zamościem
070707-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kąty II pod Zamościem/ #3