takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Stachys germanica L.

czyściec kosmaty
na stronie — występowanie · znaleziska