takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stachys lavandulifolia Vahl.

na stronie — znaleziska