takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Allium scorodoprasum L.

czosnek wężowy
Allium scordopradum L.
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)

07.06.2006, przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami; copyright © by Błażej Gierczyk

Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)
Allium scorodoprasum (czosnek wężowy)

cechy charakterystyczne

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Zarośla, parki, dawniej uprawiany jako roślina lekarska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060607.4.bg - Allium scorodoprasum (czosnek wężowy); przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami

10f · 20060607.4.bg
leg. Błażej Gierczyk
/przy czerwonym szlaku między Rogalinem a Daszewicami/