atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales » Fam.Lamiaceae » subFam.Ajugoideae » Ajuga »

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

dąbrówka żółtokwiatowa
Ajuga chamaepitys Schreb.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ajuga Ajuga Ajuga AjugaAjugadąbrówka kosmata (Ajuga genevensis)dąbrówka podolska (Ajuga chia)
Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa)
07.06.2009, Bogucice (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa)
warga dolna pokryta krótkimi gruczołkami
Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa)
Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Ajuga (dąbrówka)kl 5279

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, ustępujący (CR); archeofit; pochodzenie: zachód regionu śródziemnomorskiego [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090607.3.jkr - Ajuga chamaepitys (dąbrówka żółtokwiatowa); Bogucice (Niecka Nidziańska)
090607-3
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Bogucice (Niecka Nidziańska)/ #4