antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Pinus strobus L.

sosna amerykańska sosna Weymoutha, wejmutka
Pinus strobus (sosna amerykańska)

gałązka; 09.05.2004, Hucisko k. Żywca; copyright © by Antoni Mielnikow

Pinus strobus

szyszki

Pinus strobus
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Drzewo (u nas do 30 m wysokości), na korzystnych stanowiskach w początkowym okresie bardzo szybko rosnące. Korona w młodości stożkowata, luźna, o gałęziach bocznych cienkich i wiotkich w dość regularnych okółkach. Korona starych drzew szerokostożkowata do kopulastej i nieregularnej. Kora szara, błyszcząca, gładka; z wiekiem podłużnie spękana.

space

Igły w pęczkach po pięć, 5-12 cm długości, bardzo cienkie (0.5 mm), miękie; brzegiem drobno ząbkowane; sinozielone. Po bokach z 2-3(4) liniami aparatów szparkowych, na grzbietowej stronie brak.

space

występowanie

Pinus strobus (sosna amerykańska)
Występuje w północno-wschodniej Ameryce Północnej, przeważnie na glebach stosunkowo żyznych, także gliniastych. W swojej ojczyźnie jest podstawowym drzewem w uprawach leśnych, spełniając rolę naszej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: północny-wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: ok. 1798r. (introdukcja), XXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Obecnie stosowane jako drzewo ozdobne (najczęściej sadzona obca sosna). Szybko rośnie, jest mrozoodporna i znosi zanieczyszczenia powietrza. Zaniechano upraw produkcyjnych z uwagi na mierne wyniki.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na terenach leśnych, w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

W pełni mrozoodporna. Gleba powinna być przynajmniej umiarkowanie wilgotna, źle znosi suszę.

space

Wytrzymała na zanieczyszczenia, zdatna do uprawy w miastach. Najkorzystniej dla długotrwałego zachowania ładnego pokroju jest gdy sadzi się pojedynczo lub w bardzo luźnych grupach

Analiza dostępności roślin (form i odmian #6):
• bez odmiany · · ‘Fastigiata’ · ‘Kruger`s Lilliput’ · ‘Ontario’ · ‘Pendula’ · ‘Radiata’

znalezisko 20111029.3.11 - Pinus strobus (sosna amerykańska); Park Grabiszyński, Wrocław

25f · 20111029.3.11
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/

znalezisko 20040509.3.am - Pinus strobus (sosna amerykańska); Hucisko k. Żywca

3f · 20040509.3.am
leg. Antoni Mielnikow
/Hucisko k. Żywca/

znalezisko 20050413.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie

1f · 20050413.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/

znalezisko 20060117.24.bm; Wejherowo

2f · 20060117.24.bm
leg. Bartosz Melzer
/Wejherowo/

znalezisko 20050309.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie

1f · 20050309.1.js
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/