antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Pinus strobus L.

sosna amerykańska sosna Weymoutha, wejmutka
Pinus strobus (sosna amerykańska)
gałązka; 09.05.2004, Hucisko k. Żywca; copyright © by Antoni Mielnikow
Pinus strobus
szyszki
Pinus strobus
Pinus strobus (sosna amerykańska)
XL
Pinus strobus (sosna amerykańska)
XL
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Pinus strobus (sosna amerykańska)
Drzewo (u nas do 30 m wysokości), na korzystnych stanowiskach w początkowym okresie bardzo szybko rosnące. Korona w młodości stożkowata, luźna, o gałęziach bocznych cienkich i wiotkich w dość regularnych okółkach. Korona starych drzew szerokostożkowata do kopulastej i nieregularnej. Kora szara, błyszcząca, gładka; z wiekiem podłużnie spękana.

space

Igły w pęczkach po pięć, 5-12 cm długości, bardzo cienkie (0.5 mm), miękie; brzegiem drobno ząbkowane; sinozielone. Po bokach z 2-3(4) liniami aparatów szparkowych, na grzbietowej stronie brak.

space

występowanie

Pinus strobus (sosna amerykańska)
Występuje w północno-wschodniej Ameryce Północnej, przeważnie na glebach stosunkowo żyznych, także gliniastych. W swojej ojczyźnie jest podstawowym drzewem w uprawach leśnych, spełniając rolę naszej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: północny-wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: ok. 1798r. (introdukcja), XXw.?]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Obecnie stosowane jako drzewo ozdobne (najczęściej sadzona obca sosna). Szybko rośnie, jest mrozoodporna i znosi zanieczyszczenia powietrza. Zaniechano upraw produkcyjnych z uwagi na mierne wyniki.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, na terenach leśnych, w kilku regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wymagania i uprawa

W pełni mrozoodporna. Gleba powinna być przynajmniej umiarkowanie wilgotna, źle znosi suszę.

space

Wytrzymała na zanieczyszczenia, zdatna do uprawy w miastach. Najkorzystniej dla długotrwałego zachowania ładnego pokroju jest gdy sadzi się pojedynczo lub w bardzo luźnych grupach

Analiza dostępności roślin (form i odmian #6):
• bez odmiany · · ‘Fastigiata’ · ‘Kruger`s Lilliput’ · ‘Ontario’ · ‘Pendula’ · ‘Radiata’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20111029.3.11 - Pinus strobus (sosna amerykańska); Park Grabiszyński, Wrocław
111029-3
leg. Marek Snowarski
/Park Grabiszyński, Wrocław/ #25
znalezisko 20040509.3.am - Pinus strobus (sosna amerykańska); Hucisko k. Żywca
am.040509-3
leg. Antoni Mielnikow
/Hucisko k. Żywca/ #3
znalezisko 20050413.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
js.050413-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #1
znalezisko 20060117.24.bm; Wejherowo
bm.060117-24
leg. Bartosz Melzer
/Wejherowo/ #2
znalezisko 20050309.1.js; okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
js.050309-1
leg. Jacek Soboń
/okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #1