takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Laserpitium archangelica Wulfen

okrzyn jeleni
na stronie — występowanie · znaleziska
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Babia Góra; copyright © by Michał Węgrzyn
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)

występowanie

Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 90-100%.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.wegrzyn - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni); Babia Góra
wegrzyn.1
leg. Michał Węgrzyn
/Babia Góra/ #15
znalezisko 20110613.5.js - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni)
js.110613-5
leg. Jacek Soboń #6
znalezisko 20060711.1.am - Laserpitium archangelica (okrzyn jeleni); Babia Góra
am.060711-1
leg. Antoni Mielnikow
/Babia Góra/
/w ogródku PN/ #4