takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· ochrona ścisła (1.288); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

jarząb szwedzki
na stronie — występowanie · znaleziska
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)

10.09.2002, Kołobrzeg, park zdrojowy; copyright © by Marek Snowarski XL

Sorbus intermedia

owoce

Sorbus intermedia

liście , widok od dołu

Sorbus intermedia
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.288 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; lasy nad Bałtykiem, poza tym sadzony i dziczejący.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20020909.3.02 - Sorbus intermedia (jarząb szwedzki); Kołobrzeg, park zdrojowy

4f · 20020909.3.02
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, park zdrojowy/

znalezisko 20060916.2.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice

3f · 20060916.2.js
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/