takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· ochrona ścisła (1.288); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

jarząb szwedzki
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)
10.09.2002, Kołobrzeg, park zdrojowy; copyright © by Marek Snowarski XL
Sorbus intermedia
owoce
Sorbus intermedia
liście , widok od dołu
Sorbus intermedia
Sorbus intermedia (jarząb szwedzki)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.288 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1957 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; lasy nad Bałtykiem, poza tym sadzony i dziczejący.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020909.3.02 - Sorbus intermedia (jarząb szwedzki); Kołobrzeg, park zdrojowy
020909-3
leg. Marek Snowarski
/Kołobrzeg, park zdrojowy/ #4
znalezisko 20060916.2.js; Ogród Dendrologiczny Wojsławice
060916-2
leg. Jacek Soboń
/Ogród Dendrologiczny Wojsławice/ #3