7 grudnia 2015

Dodanie klucza dla rodzajów: pokrzywa (Urtica) i łyszczec (Gypsophila) oraz uzupełnienie opisów gatunków.

space

3 grudnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kosmatka żółtawa (Luzula luzulina), turzyca szczupła (Carex disperma), kostrzewa nibyowcza (Festuca pseudovina), kostrzewa miotlasta (Festuca scoparia), turzyca wąskolistna (Carex stenophylla), starzec cienisty (Senecio umbrosus)
i uzupełnienie fotografii: kostrzewa ametystowa (Festuca amethystina), turzyca dwupienna (Carex dioica), kostrzewa poleska (Festuca polesica), soliród zielny (Salicornia europaea), starzec bagienny (Senecio paludosus), turzyca życicowa (Carex loliacea)

space

Dziękuję Piotrowi Kwiatkowskiemu za zwrócenie uwagi na pomyłkę na stronie SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi — gatunki wyróżniające były podane jako charakterystyczne.
Dziękuję Matyldzie Rudak za informację o literówce w nazwie zawilca narcyzowego. Dopisałem też notkę o problemie z nomenklaturą tego gatunku.

15 listopada 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: sit Gerarda (Juncus gerardi), wierzba dwubarwna (Salix bicolor), wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides), wierzba śniada (Salix starkeana), wierzba wyniosła (Salix ×rubens)
i uzupełnienie fotografii: wierzba ostrolistna (Salix acutifolia), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba lapońska (Salix lapponum), wierzba szwajcarska (Salix helvetica), wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides), wierzba płożąca (Salix repens).
Dziękuję za kilka uwag-korekt oraz opracowanie zdjęć Barbary Sudnik-Wójcikowskiej i Zygmunta Dajdoka.

space

Nowy takson z fotografiami Zygmunta Dajdoka: Calystegia pulchra.

space

Dziękuję Birute Karpaviciene za zwrócenie uwagi na mylnie przypisane fotografie czosnków.

space

Usunięcie formularza do dodawania danych do mapek występowania bezpośrednio z ich strony. Formularz był niestety okresowo macany przez spam-boty, a że stron z formularzem było kilka tysięcy - sprawiało to niejaki kłopot administracyjny. Dane można przesyłać tradycyjnie, mejlem.

Uzupełnienie informacji o występowaniu: sit błotny (Juncus tenageia), szczwół plamisty (Conium maculatum), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), przytulia północna (Galium boreale), Juncus anthelatus, Scirpus georgianus, turzyca Reichenbacha (Carex pseudo-brizoides).

12 października 2015

Nowe taksony: mietlica psia (Agrostis canina) (fot. Jerzy Kruk) i Galium taurinum (fot. Marek Malicki).

space

4 września 2015

Po wakacyjnej przerwie powrót do pracy kameralnej.

space

Nowy takson z fotografią Agnieszki Korneluk: babka pierzasta (Plantago coronopus).

space

30 czerwca 2015

Nowy takson z fotografiami Konrada Ciesielskiego: Ophrys apifera i uzupełnienie fotografii: koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis).

space

Nowy takson z fotografiami Waldemara Szarańca: chrobotek reniferowy [porost] (Cladonia rangiferina)

space

Kilka uwag i korekt wskazanych przez Jerzego Kruka i Dariusza Tlałkę. Dziękuję.

12 maja 2015

Uzupełnienie klucza sosny pięcioigielne oraz dodanie opisów gatunków w tej grupie.

space

Klucz-tabela porównawcza dla rodzaju lepiężnik (Petasites) (+uzupełnienie opisów).

space

Kilka drobnych korekt (za wskazanie dziękuję Jerzemu Krukowi i innym).

19 kwietnia 2015

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka: kostrzewa Duvala (Festuca duvalii), rogownica leśna (Cerastium sylvaticum), kostrzewa owcza (s.str.) (Festuca ovina s.str.), wiechlina babiogórska (Poa babiogorensis), kostrzewa pochwiasta (Festuca vaginata), rdestnica drobna (Potamogeton pusillus), tymotka kolankowata (Phleum hubbardii), tojad Berdaua typowy (Aconitum ×berdaui nssp. ×berdaui), Woodsia pulchella, rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus), rdestnica fałdowana (Potamogeton ×undulatus)
i uzupełnienie fotografii: szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), turzyca odległokłosa (Carex distans), rogownica wielkoowockowa (Cerastium macrocarpum), głodek żółty (Draba nemorosa), kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), jastrzębiec siny (Hieracium bifidum), tymotka alpejska (Phleum commutatum), sit dwudzielny (Juncus bufonius), rdestnica pływająca (Potamogeton natans), sit chudy (Juncus tenuis), zamętnica błotna typowa (Zannichellia palustris ssp. palustris), wiechlina wiotka (Poa laxa), bagno zwyczajne (Ledum palustre), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), pszonak pieniński (Erysimum pieninicum), traganek jasny (Astragalus australis), jałowiec sabiński (Juniperus sabina), przywrotnik kosmaty (Alchemilla glaucescens), zanokcica północna (Asplenium septentrionale), rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius), jastrzębiec gałęzisty (Hieracium barbatum), tymotka łąkowa (Phleum pratense), zanokcica niemiecka (Asplenium ×alternifolium), rdestnica Berchtolda (Potamogeton berchtoldii), jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum), lepnica gajowa (Silene nemoralis), jastrzębiec Schultesa (Hieracium schultesii), rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens), rdestnica stępiona (Potamogeton obtusifolius), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus), muchotrzew solniskowy (Spergularia salina), pałka wysmukła (Typha laxmannii), rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus), rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus), rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis), przetacznik lśniący (Veronica polita).

space

Nowe taksony z fotografiami Piotra Kobierskiego: sit błotny (Juncus tenageia), Juncus anthelatus, Scirpus georgianus
i uzupełnienie fotografii: oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris).

3 kwietnia 2015

Nowy takson z fotografiami Pawła Kalinowskiego: Carex ×leutzii
i uzupełnienie fotografii: sit żabi (Juncus ranarius), sit czarny (Juncus atratus), pięciornik siwy (Potentilla inclinata), solanka kolczysta ruska (Salsola kali ssp. ruthenica).

space

Nowy takson z fotografiami Ryszarda Kamińskiego: żabienica jaskrowata (Baldellia ranunculoides).

space

Uzupełnienie fotografii Witolda Ziaji: palczatka kosmata (Bothriochloa ischaemum), ostrożeń siedmiogrodzki (Cirsium decussatum), prosienicznik plamisty (Hypochoeris maculata), ostnica włosowata (Stipa capillata), cebulica dwulistna (Scilla bifolia), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), Orchis ×hybrida.

space

Uzupełnienie informacji o występowaniu:
• kilkadziesiąt kwadratów dla znalezisk Pawła Kalinowskiego [PK: w przypadku Carex, Hieracium i Oenothera są to dane częściowo jeszcze niepublikowane; okazy oznaczone odpowiednio przez H. Więcław, Z. Szeląga i K. Rostańskiego]: trybula ogrodowa (Anthriscus cerefolium), łopian gajowy (Arctium nemorosum), aster różnobarwny (Aster ×versicolor), Atriplex heterosperma, gorczycznik pośredni (Barbarea intermedia), stokłosa groniasta (Bromus racemosus), turzyca dwupienna (Carex dioica), Carex ×involuta, turzyca sitowata (Carex juncella), Carex ×rotae, Carex ×elytroides, Carex ×ruedtii, Carex ×schatzii, Centaurea ×psammogena, komosa szypułowa (Chenopodium pedunculare), Cirsium ×erucagineum, Dianthus campestris, słonecznik jaskrawy (Helianthus ×laetiflorus), jastrzębiec skupiony (Hieracium ambiguum), jastrzębiec suchy (Hieracium aridum), jastrzębiec ścierniskowy (Hieracium arvicola), jastrzębiec ramienisty (Hieracium bracchiatum), jastrzębiec wierzchotkowy (Hieracium cymosum), jastrzębiec Koernickiego (Hieracium koernickeanum), jastrzębiec wysoki (Hieracium piloselloides), jastrzębiec pruski (Hieracium prussicum), jasnota mieszańcowa (Lamium incisum), lnica polna (Linaria arvensis), lnica kreskowana (Linaria repens), wiesiołek zgiętoosiowy (Oenothera albipercurva), wiesiołek wydmowy (Oenothera ammophila), Oenothera casimiri, wiesiołek Isslera (Oenothera issleri), wiesiołek dziwny (Oenothera paradoxa), wiesiołek wierzbolistny (Oenothera depressa), wiesiołek pachnący (Oenothera suaveolens), wiesiołek nyski (Oenothera victorini), wiesiołek Weina (Oenothera wienii), Oenothera ×albisubcurva, Papaver albiflorum, gruszyczka średnia (Pyrola media), gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana), wyka pannońska (Vicia pannonica), wulpia mysi ogon (Vulpia myuros).
cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis) (Augustyn Pawlik)

Dziękuję mojemu Ojcu za gigantyczną pomoc w przygotowaniu referencji literaturowych. Finisz, to już była ostatnia partia zaległych referencji.

19 marca 2015

Nowe taksony w atlasie: lilia amazońska (Eucharis amazonica), miłek amurski (Adonis amurensis)
i uzupełnienia fotografii: dynia olbrzymia (Cucurbita maxima), dynia piżmowa (Cucurbita moschata), słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus), len zwyczajny (Linum usitatissimum), proso zwyczajne (Panicum miliaceum), rannik zimowy (Eranthis hyemalis), bluszcz pospolity (Hedera helix), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), jałowiec pospolity (Juniperus communis), wierzba wiciowa (Salix viminalis), łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca), dąb czerwony (Quercus rubra), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), barwinek pospolity (Vinca minor), porzeczka krwista (Ribes sanguineum), ułudka leśna (Omphalodes scorpioides), grab pospolity (Carpinus betulus), pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris), sutera rozpierzchła (Sutera diffusus) (+opis), skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) (+opis), platan klonolistny (Platanus ×hispanica) (+opis, +inne gatunki w rodzaju), starzec srebrzysty (Senecio cineraria), żywotnik zachodni (Thuja occidentalis), bergenia sercowata (Bergenia cordifolia), surmia zwyczajna (Catalpa bignonioides), dereń biały (Cornus alba), dereń rozłogowy (Cornus sericea), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata), rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper), łoboda rozłożysta (Atriplex patula).

space

Dodanie klucza do rodzaju wierzba (Salix) (po liściach i pędach).

space

10 marca 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: cynodon palczasty (Cynodon dactylon), głóg śliwolistny (Crataegus persimilis ‘Splendens’), Dasypyrum villosum, dwurząd rokiettowaty (Diplotaxis erucoides), manneczka indyjska (Eleusine indica), miłka meksykańska (Eragrostis mexicana), miłka wielołodygowa (Eragrostis multicaulis), Eragrostis tef, Eriophorum scheuchzeri, iglica malwowata (Erodium malacoides), rukwiślad francuski (Erucastrum gallicum), wilczomlecz mirtowaty (Euphorbia myrsinites), Euphorbia seguierana, wilczomlecz turyński (Euphorbia taurinensis), wilczomlecz miotlasty (Euphorbia virgultosa) kostrzewa poleska (Festuca polesica), słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius), połonicznik siwy (Herniaria incana), wieczornik żałobny (Hesperis tristis), jastrzębiec ognisty (Hieracium blyttianum), jastrzębiec wczesny (Hieracium glaucinum), hirszfeldia szara (Hirschfeldia adpressa), jęczmień bulwiasty (Hordeum bulbosum), jęczmień nadmorski (Hordeum marinum), lulek biały (Hyoscyamus albus), prosienicznik gładki (Hypochoeris glabra), kosaciec blady (Iris pallida), Lamium confertum, gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), gajowiec żółty górski (Galeobdolon montanum), kolcowój chiński (Lycium chinense var. ovatum), ślaz kędzierzawy (Malva crispa), Minuartia hybrida , menchia mantejska (Moenchia mantica), storczyk drobnokwiatowy późny (Orchis ustulata ssp. aestivalis), seradela spłaszczona (Ornithopus compressus), ostrobarw rzepieniolistny (Oxybaphus nyctagineus), Paspalum racemosum, babka płesznik (Plantago afra), babka patagońska (Plantago patagonica), polikarpon czterolistny (Polycarpon tetraphyllum), Polygonum orientale, polipogon montpeliański (Polypogon monspeliensis), mannica nadmorska (Puccinellia maritima), miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia), Pulmonaria ×notha, Pyrus ×amphigena, świrzepa trwała (Rapistrum perenne), świrzepa pomarszczona (Rapistrum rugosum), Rhagadiolus stellatus, róża igiełkowata (Rosa acicularis), Rosa arvensis, róża węgierska (Rosa zalana), rostraria grzebieniasta (Rostraria cristata), jeżyna żółtoowockowa (Rubus xanthocarpus), szczaw dziurkowany (Rumex bucephalophorus), szczaw trójkątnodziałkowy (Rumex triangulivalvis), solanka kolczysta typowa (Salsola kali ssp. kali), szałwia srebrzysta (Salvia argentea), motylek pierzasty (Schizanthus pinnatus), wężymord siwy (Scorzonera cana), Scrophularia chrysantha, tarczyca wyniosła (Scutellaria altissima), żebrzyca kobyła (Seseli hippomarathrum), gojnik drobnokwiatowy (Sideritis montana), lepnica litewska (Silene lithuanica), lepnica lepka (Silene viscosa), stulisz austriacki (Sisymbrium austriacum), psianka skrzydlata (Solanum alatum), psianka dzióbkowata (Solanum cornutum), psianka trójkwiatowa (Solanum triflorum), Sorbus meinichii, Sorghum bicolor, sorgo alepskie (Sorghum halepense), żywokost szorstki (Symphytum asperum), Symphytum ×upplandicum, wrotycz wielkolistny (Tanacetum macrophyllum), kostrzyca Brauna (×Festulolium braunii), Thesium arvense
i uzupełnienie fotografii: głóg zielony (Crataegus chlorosarca), Crataegus submollis, Crepis neglecta, Crepis sancta ssp. nemausensis, pępawa szczeciniasta (Crepis setosa), Crepis vesicaria ssp. haenseleri, krupina pospolita (Crupina vulgaris), grzebienica najeżona (Cynosurus echinatus), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica), kukułka szerokolistna typowa (Dactylorhiza majalis ssp. majalis), trzmielina wielkoowocowa (Euonymus latifolia), słonecznik jaskrawy (Helianthus ×laetiflorus), konikleca czubata (Hippocrepis comosa), lulek czarny (Hyoscyamus niger), brodawnik zwyczajny nagi (Leontodon hispidus ssp. hastilis), wiesiołek krzewiasty (Oenothera fruticosa), wilżyna ciernista (Ononis spinosa), proso włosowate (Panicum capillare), Plantago lagopus, polikarpon czterolistny (Polycarpon tetraphyllum), krzyżownica ostroskrzydełkowa (Polygala oxyptera), róża dzika (Rosa canina), róża jabłkowata (Rosa villosa), krwiściąg średni (Sanguisorba muricata), starzec nierównozębny (Senecio inaequidens), Sisymbrium irio, miecznica wąskolistna (Sisyrynchium bermudiana), psianka stuliszolistna (Solanum sisimbriifolium), trętwian czterorożny (Tetragonia tetragonioides), pszenica zwyczajna (Triticum aestivum), pszenica płaskurka (Triticum dicoccon), pszenica samopsza (Triticum monococcum).
To koniec drugiej dużej partii tych zdjęć. Dziękuję Jerzemu Krukowi za wstępne przygotowanie tych zdjęć.

space

Na stronie wilec (Ipomoea) zastąpienie fiszek przez tabelę porównawczą dla wilca purpurowego (Ipomoea purpurea) i wilca trójbarwnego (Ipomoea tricolor).

space

13 lutego 2015

Uzupełnienie fotografii Konrada Świtalskiego: groszek błotny (Lathyrus palustris), starodub łąkowy (Ostericum palustre), oczeret Tabernemontana (Schoenoplectus tabernaemontani), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum).

space

Uzupełnienie informacji o występowaniu: pięciornik Wimanna (Potentilla wimanniana), pięciornik rozpierzchłokwiatowy (Potentilla thyrsiflora), pięciornik jedwabisty (Potentilla leucopolitana), pięciornik pagórkowy (Potentilla collina s. str.), Potentilla ×subarenaria, pięciornik śląski (Potentilla silesiaca) (dziękuję Jerzemu Krukowi za zebranie tych danych).

space

Dodanie w polu nazwy taksonu w tabeli porównawczej tych samych statusów przynależnych taksonowi jakie są pokazane pod jego nazwą w akapicie typu "fiszka taksonu". Na stronach czeremcha (Padus) i klon (Acer) (gatunki rodzime) zastąpienie klucza i fiszek taksonów przez tabelę porównawczą. W tym wypadku jest to wygodniejsze i czytelniejsze narzędzie oznaczania.

space

Oznaczono jako wyróżnione synonimy (pokazują się wtedy w skorowidzu i w "fiszkach taksonu") te które były w użyciu jako główne nazwy w Florze Polski i kluczu Szafera et al. Większość takich nazw już wcześniej była stosownie oznaczona, w zaznaczeniu pozostałych pomocne mi było zestawienie przygotowane przez Barbarę Łotocką, za co dziękuję.

Korekta. Dziękuję Dariuszowi Halabowskiemu za dostrzeżenie i zwrócenie uwagi na omyłkowe przemieszanie gatunków charakterystycznych dla Ass.Onopordetum acanthii i Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii. Dziękuję Januszowi Benisławskiemu za drobną korektę stylistyczną.

space

5 lutego 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: turzyca Oedera (Carex viridula), krokosz błękitny (Carthamus lanatus), chaber ciemny (Centaurea nigra), głowaczek olbrzymi (Cephalaria gigantea), komosa piżmowa (Chenopodium ambrosioides), Cichorium endivia ssp. divaricatum, klajtonia przeszyta (Claytonia perfoliata), Claytonia alsinoides, kollomia główkowata (Collomia grandiflora), komelina pospolita (Commelina communis), cieciorka skorpionowata (Coronilla scorpioides)
i uzupełnienie fotografii: turzyca Oedera (Carex viridula), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), komelina bulwiasta (Commelina coelestis).

space

Uzupełnienie fotografii: czeremcha zwyczajna (Padus avium), leszczyna pospolita (Corylus avellana), olsza szara (Alnus incana), klon jawor (Acer pseudoplatanus), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior).

space

Po przenosinach atlasu na nową platformę tabele porównawcze pozostały ostatnim dużym niedokończonym elementem struktury atlasu. Zrobione. Stron tego typu jest w atlasie kilka i od teraz powinny się wyświetlać jak należy (dotychczas nie pokazywały się obrazki): porównanie Erigeron annuus ssp. annuus — ssp. septentrionalis — E. ramosus, porównanie pierwiosnka lekarskiego i wyniosłego, odróżnianie babki zwyczajnej i wielonasiennej (Plantago major i intermedia), odróżnianie szczawiku żółtego, rożkowatego i podobnych (Oxalis fontana, repens, corniculata, dillenii), porównanie wierzby białej i kruchej (Salix alba i fragilis) i dla pamięci strona porównania nie stosująca tabeli a jedynie standardowe akapity opisu: odróżnianie selerów węzłobaldachowych (Apium nodiflorum) i potocznika wąskolistnego (Berula erecta).
Tabele porównawcze są w wielu przypadkach najlepszym narzędziem przy oznaczaniu bardzo podobnych gatunków, różniących się detalami. Teraz, gdy mam już odpowiednie narzędzie redakcyjne, będę je chętniej stosował.

space

28 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza: asteroideae - z języczkowatymi, z plewinkami.

space

Dziękuję Jerzemu Krukowi za kilka korekt taksonomicznych i redaktorskich.

23 stycznia 2015

Nowe taksony w atlasie z fotografiami Pawła Kalinowskiego: stokłosa madrycka (Bromus madritensis), Bromus sitchensis
i uzupełnienie fotografii: mierznica czarna (Ballota nigra).
Uzupełnienie fotografii Zygmunta Dajdoka: nabrzeżyca nadrzeczna (Corrigiola litoralis)
Dziękuję Jerzemu Krukowi za ich przesłanie.

space

Uzupełnienie informacji o pozostałych (nieinwazyjnych) obcych elementach flory krajowej [234] dla taksonów o nazwach zaczynających się na litery: B i C (część). Dziękuję mojemu Ojcu za zasadniczy wkład w aktualizację tych statusów.

space

Dodano stosowne kategorie czeklistowe aby umożliwić wyróżnienie w skorowidzu wytłuszczonym drukiem taksonów nie ujętych w czekliście z 2002 roku a znalezionych bądź wydzielonych później i będących składnikiem flory Polski, rodzimym, antropogenicznym lub efemerofitem; dotyczy to także wielu taksonów mieszańcowych, przeważnie nie ujmowanych w czekliście.

21 stycznia 2015

Statusy zagrożenie wg Czerwonej Księgi zostały dostosowane do najnowszego jej wydania (pojawiło się na przełomie 2014/15) [169]. Statusy te są podane teraz także w skorowidzu, jako dopisek czerwonym kolorem czcionki. Dziękuję mojemu Ojcu za zasadniczy wkład w aktualizację tych statusów oraz Romanowi Rysiowi za pomoc i Jerzemu Krukowi za pomoc w zamówieniu książki.

space

19 stycznia 2015

Uzupełnienie fotografii Ryszarda Kamińskiego: kaldesia dziewięciornikowata (Caldesia parnassifolia), mieczyk błotny (Gladiolus paluster).

space

Uzupełnienie fotografii: nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), nawłoć późna (Solidago gigantea).

space

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24], taksony o nazwach zaczynających się na litery: E-O.

space

16 stycznia 2015

Nowe taksony z fotografiami Pawła Kaliowskiego: Alchemilla glomerulans, przywrotnik gorczański (Alchemilla gorcensis), przywrotnik Wichury (Alchemilla wichurae), Alopecurus rendlei, Althaea hirsuta, szarłat pochylony (Amaranthus deflexus), Amaranthus graecizans, Artemisia lavandulaefolia, marzanka wschodnia (Asperula orientalis), aster różnobarwny (Aster ×versicolor), owies brodaty (Avena barbata), owies krótki (Avena brevis), owies płonny (Avena sterilis)
i uzupełnienie fotografii: wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), Amaranthus hypochondriacus, owies szorstki (Avena strigosa).

space

Uzupełnienie fotografii Konrada Świtalskiego: kokorycz drobna (Corydalis pumila), sit tępokwiatowy (Juncus subnodulosus), komonica wąskolistna (Lotus tenuis), tłustosz pospolity typowy (Pinguicula vulgaris ssp. vulgaris), komonicznik skrzydlastostrąkowy (Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus), świbka morska (Triglochin maritimum).

space

Uzupełnienie informacji o występowaniu: starodub łąkowy (Ostericum palustre), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), świetlik wiosenny (Euphrasia ×vernalis), świetlik łąkowy (Euphrasia rostkoviana), świetlik wyprężony (Euphrasia stricta), świetlik nadobny (Euphrasia picta), świetlik gajowy (Euphrasia nemorosa), świetlik błękitny (Euphrasia coerulea), świetlik tatrzański (Euphrasia tatrae), świetlik maleńki (Euphrasia minima), świetlik salzburski (Euphrasia salisburgensis), miłek letni (Adonis aestivalis), tarczyca wyniosła (Scutellaria altissima).

space

W skorowidzu w niektórych przypadkach (gdy człon rodzajowy i epitet gatunku bez wcięcia) nie pokazywał się znak mieszańcowości taksonu. Poprawione.

14 stycznia 2015

Dodanie informacji o pozostałych gatunkach (potencjalnie) inwazyjnych oraz drzewach/krzewach/pnączach stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności wg [234].

13 stycznia 2015

Duża rzecz:
Na stronach atlasu, w akapicie "Występowanie" dla taksonów obcych dodany jest blok podstawowych informacji o ich stopniu "obcości" i charakterystyce ewentualnej inwazyjności, oparty o dane podane w Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234] (jest to aktualnie najbardziej kompletny, zbiorczy przegląd roślin inwazyjnych, potencjalnie inwazyjnych, nieinwazyjnych ale obcego pochodzenia zadomowionych w różnym czasie, zadomawiających się lub o efemerycznym charakterze pojawiania się we florze Polski).
W chwili obecnej dodano te informacje dla gatunków inwazyjnych w skali kraju (35 gatunków). O postępach i zakończeniu uzupełniania atlasu tymi danymi będę informował w kolejnych notkach.
Przykłady stron które już posiadają blok takiej informacji: klon jesionolistny (Acer negundo), tomka oścista (Anthoxanthum aristatum).

space

Opisy gatunków rodzaju seradela (Ornithopus).

space

Uzupełnienie informacji o występowaniu kolejnych kilkudziesięciu gatunków (różne artykuły i informatorzy), między innymi: Orobanche bohemica, zaraza niebieska (Orobanche purpurea), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza czerwonawa (Orobanche lutea), zaraza Mayera (Orobanche mayeri), zaraza bladokwiatowa (Orobanche pallidiflora), zaraza gałęzista (Orobanche ramosa), zaraza macierzankowa (Orobanche alba), zaraza żółta (Orobanche flava), zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), zaraza piaskowa (Orobanche arenaria), Lemna minuta, jeżyna połyskująca (Rubus divaricatus), Galium taurinum, kruszczyk błotny (Epipactis palustris), rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum).
Począwszy od kolejnej aktualizacji będzie pełna specyfikacja stron których ta zmiana dotyczy.

space

Uzupełnienie fotografii: śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). , starodub łąkowy (Ostericum palustre), kruszczyk błotny (Epipactis palustris)

9 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza bobowate (Fabaceae) (nowy, część).

space

Przegląd zgodności atlasu z czeklistą [24]. Obecnie około jednego procenta taksonów nie ma przypisanego statusu w krajowej florze; nieco więcej jest do dodania synonimów. W kolejnych aktualizacjach proces przeglądu zostanie dokończony. W tej aktualizacji są uzupełnione braki dla taksonów o nazwach zaczynających się na litery: A i B.
Atlas od dawna obejmuje całość szeroko ujętej flory Polski, z niedużymi wyjątkami wszystko jest ilustrowane zdjęciami. Nie mają stron jedynie nieliczne efemerofity z grupy znalezionych "raz, sto lat temu" o ile nie mam dla nich ilustracji (jeśli będą ilustracja to i takie rzadkości pojawią się w atlasie).

space

Dziękuję Jerzemu Krukowi za korekty i motywację do porządków ze statusami z czeklisty.

7 stycznia 2015

Uzupełnienie klucza jasnotowate (Lamiaceae) (część).

space

Dla łatwiejszego odczytywania współrzędnych ATPOL wprowadzono na dużej mapie występowania wyróżnione linie środkowe dużych bloków ATPOL.

space

3 stycznia 2015

Uzupełnienie map występowania kilkudzięsięcioma stanowiskami, przesłanymi przez Piotra Kobierskiego i Romana Rysia.

space

Dziękuję Jerzemu Krukowi za uwagi o występowaniu Artemisia lavandulifolia.

2 stycznia 2015

Na nowy rok — istotne rozszerzenie w obszarze map występowania. Duża rzecz której realizację stale odkładałem na później i ciągnęło się to przez dobre kilka lat.

space

Po drugie została dodana nowa, duża wersja mapy występowania. Pokazuje się ona na osobnej stronie, po kliknięciu na średnią mapę w akapicie "Występowanie" na stronie taksonu. Duża mapa ma naniesioną siatkę ATPOL i ma odmienne symbole dla kilku kategorii danych. Obok mapy jest specyfikacja źródeł danych i link do formularza umożliwiającego dodawania nowych stanowisk (więcej informacji o tym znajduje się w przypisach na stronie formularza).

space

Powyżej opisane rozszerzenia atlasu są nową sprawą. W najbliższych aktualizacjach będą mniejsze i większe ulepszenia. W szczególności zmienione zostaną mapki występowania w formatach miniaturowym i średnim oraz dodam do map występowania stanowiska które czekają na to już od kilku lat.

space