atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Avena brevis Roth. [🔉 a·we·na bre·wis]

owies krótki
Avena Avena Avena AvenaAvenaowies brodaty (Avena barbata)owies nagi (Avena nuda)
N
Avena brevis (owies krótki)
08.2011, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Avena brevis (owies krótki)
Avena brevis (owies krótki)
XL
Avena brevis (owies krótki)
Avena brevis (owies krótki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Avena (owies)kl 6327

występowanie

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Avena brevis Roth. [🔉 a·we·na bre·wis](pl) owies krótki
(lat.) brevis, -is, -e adj.
krótki