efemerofit [24][234]

Scorzonera cana (C.A. Mey.) O. Hoffm

wężymord siwy trzonczak siwy
Podospermum canum C.A. Mey. · Podospermum jacquinianum W.D.J. Koch
na stronie — występowanie