takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Cerastium macrocarpum Schur em. GARTNER

rogownica wielkoowockowa
Cerastium fontanum Baumg. ssp. macrocarpum (Schur) Jalas · Cerastium lucorum Schur
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)

14.08.2012, dol. Łososiny (Beskid Wyspowy); copyright © by Jerzy Kruk XL

Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)

cechy charakterystyczne

Byliny albo rośliny dwuletnie, luźnokępkowe, (18)30-50(60)cm wysokości; w nasadzie z licznymi pędami płonnymi.

space

Kwiatostany wielokwiatowe, (5)10-15(25)-kwiatowe, zwykle obficie ogruczolone. Dolne przysadki podobne do liście, całe zielone, jedynie najwyższe wąsko obłonione.

space

Torebka do 12-18mm długości. Nasiona (0.7)0.8-1.2mm długości, z brodawkami niższymi niż szerszymi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lasy liściaste, olszyny, łęgi, bardzo wilgotne grądy, wilgotne brzeg lasów, pobocza dróg leśnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście