takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Cerastium macrocarpum Schur em. GARTNER

rogownica wielkoowockowa
Cerastium fontanum Baumg. ssp. macrocarpum (Schur) Jalas · Cerastium lucorum Schur
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
14.08.2012, dol. Łososiny (Beskid Wyspowy); copyright © by Jerzy Kruk XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
XL
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)
Cerastium macrocarpum (rogownica wielkoowockowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Cerastium (rogownica)kl 3814
Byliny albo rośliny dwuletnie, luźnokępkowe, (18)30-50(60)cm wysokości; w nasadzie z licznymi pędami płonnymi.

space

Kwiatostany wielokwiatowe, (5)10-15(25)-kwiatowe, zwykle obficie ogruczolone. Dolne przysadki podobne do liście, całe zielone, jedynie najwyższe wąsko obłonione.

space

Torebka do 12-18mm długości. Nasiona (0.7)0.8-1.2mm długości, z brodawkami niższymi niż szerszymi.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne lasy liściaste, olszyny, łęgi, bardzo wilgotne grądy, wilgotne brzeg lasów, pobocza dróg leśnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście