takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla inclinata Vill.

pięciornik siwy
Potentilla canescens Besser
na stronie — uwagi · występowanie · znaleziska
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)

09.07.2011, Cisów (G. Świętokrzyskie); copyright © by Jerzy Kruk

Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)

występowanie

Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
wystepowanie
o mapie występowania

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
znalezisko 20110709.1.jkr - Potentilla inclinata (pięciornik siwy); Cisów (G. Świętokrzyskie)

11f · 20110709.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Cisów (G. Świętokrzyskie)/
/takson często mylony z P. impolita, rzadziej z P. recta/