takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla inclinata Vill.

pięciornik siwy
Potentilla canescens Besser
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
09.07.2011, Cisów (G. Świętokrzyskie); copyright © by Jerzy Kruk
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL

występowanie

Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
wystepowanie
o mapie występowania
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110709.1.jkr - Potentilla inclinata (pięciornik siwy); Cisów (G. Świętokrzyskie)
110709-1
leg. Jerzy Kruk
/Cisów (G. Świętokrzyskie)/
/takson często mylony z P. impolita, rzadziej z P. recta/ #11