antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Alopecurus myosuroides Huds.

wyczyniec polny
Alopecurus agrestis L.
na stronie — występowanie
Alopecurus myosuroides (wyczyniec polny)
29.04.2011, Cherven, Rusenski Lom (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Alopecurus myosuroides (wyczyniec polny)
05.2012, Rupite (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Alopecurus myosuroides (wyczyniec polny)
Alopecurus myosuroides (wyczyniec polny)
XL
Alopecurus myosuroides (wyczyniec polny)

występowanie

Rzadki. Pola, ugory.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast regionalnie; archeofit; pochodzenie: rejon Śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych