takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Delphinium elatum L. ssp. nacladense (Zapał.) Holub

ostróżka wyniosła wschodniokarpacka
Delphinium nacladense Zapał.

występowanie

Takson karpacki piętra subalpejskiego. U nas tylko jedno stanowisko w Bieszczadach Zachodnich, na Krzemieniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150804.2.jkr - Delphinium elatum ssp. nacladense (ostróżka wyniosła wschodniokarpacka); Piec (Tatry)
150804-2
leg. Jerzy Kruk
/Piec (Tatry)/ #7, 2.3D
znalezisko 20170828.4.jkr - Delphinium elatum ssp. nacladense (ostróżka wyniosła wschodniokarpacka); dol. Małej Łąki (Tatry)
170828-4
leg. Jerzy Kruk
/dol. Małej Łąki (Tatry)/ #3, 1.3D