takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium schultesii F.W. Schultz (lactucella - pilosella)

jastrzębiec Schultesa jastrzębiec gronkowaty