Klucz do "gatunków głównych" rosnących na niżu Polski, za /Rutkowski L., 2005 [15.2]/ z niewielkimi zmianami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Hieracium (jastrzębiec)]
  
łodyga z jednym koszyczkiem, bezlistna (↓nie)
Hieracium pilosella
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Okrywa koszyczka z listkami (6)8-12(14)mm długości i 0.5-1.5(2)mm szerokości, kulistawa lub jajowata; pokryta włoskami gruczołowatymi, gwiazdkowatymi i szczeciniastymi (prostymi) w różnych proporcjach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
Hieracium pilosella (jastrzębiec kosmaczek)
wystepowanie
syn. Pilosella officinarum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, piaski, wrzosowiska, przydroża.
Gatunek silnie zmienny, wyróżnia się kilkadziesiąt podgatunków. Tworzy też liczne mieszańce.
  
  
łodyga 2-wielokoszyczkowa, przynajmniej z 1 liściem (jeśli, rzadko, jednokoszyczkowa to liście spodem nagie lub słabo owłosione) (↑nie)
  
    
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Szyjki słupków ciemne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Hieracium aurantiacum (jastrzębiec pomarańczowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, widne lasy w górach, także uprawiana i dziczejąca bylina ozdobna.
    
    
kwiaty żółte, czasem z czerwonymi pręgami na zewnętrznej powierzchni; szyjki słupków żółte (↑nie)
    
      
liście różyczkowe w czasie kwitnienia uschnięte; liści łodygowych (3)8-12(20) (↓nie)
Hieracium echioides
Hieracium echioides
Hieracium echioides
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Liści łodygowych (3)8-12(20), wąskolancetowate do wąskoeliptycznych; wyraźnie zmniejszające się ku górze, podobnie jak i łodyga sztywno, szczeciniasto, rdzawo owłosione z domieszką włosków gwiazdkowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Hieracium echioides (jastrzębiec żmijowcowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zbocza, murawy stepowe wzdłuż dolnej Wisły i Odry, Śląsk.
      
      
liście różyczkowe w czasie kwitnienia jeszcze zielone; liści łodygowych (0)1-3(10) (↑nie)
      
        
łodygi niskie (5)10-25(40)cm wysokości, (1)2-5(7)-koszyczkowe, bez lub z 1(3) liśćmi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Kwiaty najczęściej jasnożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Hieracium lactucella (jastrzębiec gronkowy)
wystepowanie
syn. Hieracium auricula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, wrzosowiska, młaki, torfowiska niskie.
        
        
łodygi zwykle ponad 25cm wysokości, z więcej niż 7 koszyczkami, z 1-3(10) liśćmi; kwiaty jaskrawożółte (↑nie)
        
          
rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Rośliny z licznym włoskami prostymi do prawie nagich; włoski proste miękkie lub sztywniejsze ale nie szczeciniaste, zwykle proste, na liściach (przynajmniej po górnej stronie) odstające, w dole łodygi ±prostopadle odstające, jasne lub ciemne z jasnym ostrzem.
          
            
rośliny z nadziemnymi rozłogami (↓nie)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Szypułki sztywne, zwykle bez lub z nielicznymi włoskami gruczołowatymi.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Hieracium bauhinii (jastrzębiec Bauhina)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
rośliny bez rozłogów (lub z) (↑nie)
            
              
kwiatostan ±baldachowaty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Rośliny bez rozłogów (lub z bardzo krótkimi).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne e ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Hieracium cymosum (jastrzębiec wierzchotkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, polany, suche zarośla i widne lasy.
              
              
kwiatostan wiechowaty; liście górą bez włosków gwiazdkowatych (↑nie)
              
                
liście eliptyczno-lancetowate, miękkie, trawiastozielone do żółtozielonych, skąpo owłosione długimi, miękkimi, prostymi włoskami szczeciniastymi (↓nie)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· Rośliny z długimi, po części podziemnymi rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Hieracium caespitosum (jastrzębiec łąkowy)
syn. Hieracium pratense · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, murawy, torfowiska niskie, skraje lasów i zarośla.
                
                
liście równowąsko-lancetowate, niebieskawozielone, skórzaste, brzegiem skąpo, szczeciniasto orzęsione, poza tym (prawie) nagie (↑nie)
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
· Kwiatostan wierzchotkowo-groniasty, krótki, gęsty, wielokoszyczkowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Hieracium piloselloides (jastrzębiec wysoki)
wystepowanie
syn. Hieracium florentinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza, miejscami brak.
                

cechy charakterystyczne

Niełupki 1.2-2.5mm długości, z 10 żeberkami nie połączonymi w pierścień na szczycie (góra niełupki krótko karbowana).
Pappus 1-rzędowy, z włoskami dość długimi i ±jednakowymi.
Liście całobrzegie lub co najwyżej rzadko, odległe i płytko ząbkowane. Prawie zawsze są liście odziomkowe zebrane w różyczkę, stopniowo zwężające się ku nasadzie. Liście łodygowe nieliczne lub często ich brak; zwykle tak jak odziomkowe są całobrzegie lub prawie całobrzegie.
Rośliny najczęściej z podziemnymi lub nadziemnymi rozłogami

space

Przeważają kserofity (rośliny stanowisk skrajnie suchych i ciepłych).