takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hieracium caespitosum Dumort.

jastrzębiec łąkowy
Hieracium pratense Tausch.