efemerofit [24]

Asperula orientalis Boiss. et Hohen.

marzanka wschodnia (potocznie: marzanka niebieska)
na stronie — wymagania i uprawa