efemerofit [24][234]

Asperula arvensis L.

marzanka polna
na stronie — występowanie