takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony

Ophrys apifera Huds.

na stronie — występowanie · znaleziska
Ophrys apifera
28.06.2015, woj. śląskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Ophrys apifera
28.06.2015, woj. śląskie; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera

występowanie

Ophrys apifera
Ophrys apifera
Murawy kserotermiczne, z niepełnym pokryciem roślinnością, zakrzaczenia, lasostepy, na glebach głębokich, żyznych, wapiennych, próchniczych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150628.1.kc - Ophrys apifera; woj. śląskie
kc.150628-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/woj. śląskie/ #25