Ophrys

dwulistnik

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
  
zewnętrzne listki okwiatu zielone lub żółtozielone (↓nie)
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
wystepowanie
syn. Ophrys muscifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, obrzeża zarośli, w miejscach nasłonecznionych, na glebach wapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.
  
  
zewnętrzne listki okwiatu różowe (↑nie)
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Murawy kserotermiczne, z niepełnym pokryciem roślinnością, zakrzaczenia, lasostepy, na glebach głębokich, żyznych, wapiennych, próchniczych.