atlas-roslin.pl

Ophrys

dwulistnik
Orchidaceae Orchidaceae Orchidaceae OrchidaceaeOrchidaceae🔑storczyca kulista (Traunsteinera globosa)obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 711
  
↓niezewnętrzne listki okwiatu zielone lub żółtozielone
Ophrys insectifera
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
Ophrys insectifera (dwulistnik muszy)
wystepowanie
syn. Ophrys muscifera · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, obrzeża zarośli, w miejscach nasłonecznionych, na glebach wapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.
  
  
↑nie zewnętrzne listki okwiatu różowe
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
Ophrys apifera
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Murawy kserotermiczne, z niepełnym pokryciem roślinnością, zakrzaczenia, lasostepy, na glebach głębokich, żyznych, wapiennych, próchniczych.