takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Festuca guestphalica Boenn. ex Rchb.

kostrzewa długolistna
Festuca longipholia auct. non Thuill. · Festuca ovina L. var. firmula (Hack.) Hegi · Festuca ovina L. var. vulgaris W.D.J. Koch subvar. guestphalica Hack. · Festuca ovina L. ssp. guestfalica (Rchb.) Richter