takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

kostrzewa murawowa kostrzewa szczeciniasta, kostrzewa twardawa
Festuca brevipila Tracey · Festuca duriuscula L. sensu auct. polon. · Festuca ovina L. var. duriuscula · Festuca ovina L. ssp. duriuscula (Hack.) Kozłowska