takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Festuca tenuifolia Sibth.

kostrzewa nitkowata
Festuca capillata Lam. · Festuca filiformis Pourr. · Festuca ovina L. var. capillata Hack. · Festuca ovina L. ssp. capillata (Hack.) Kozłowska · Festuca ovina L. ssp. eu-ovina Hack. var. capillata Hack.
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne