takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach