efemerofit [24][234]

Cynodon dactylon (L.) Pers.

cynodon palczasty trawa bermudzka
na stronie — występowanie · znaleziska
Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

pokrój; 12.07.2009, Turcja, Park Narodowy Pamukkale; copyright © by Michał Smoczyk

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

pędy

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

pokrój

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

pędy

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

pędy płone

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

kłosy złożone

Cynodon dactylon (cynodon palczasty)

występowanie

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: tropiki i subtropiki [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20090712.1.sm - Cynodon dactylon (cynodon palczasty); Turcja, Park Narodowy Pamukkale

7f · 20090712.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Turcja, Park Narodowy Pamukkale/